Ondersteuning pleidooi AFM inzake aandachtspunten adviespakketten

Op 22 juni heeft de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM), een publicatie uitgebracht met 'Aandachtspunten bij het gebruik van adviessoftware'. De Stichting Contactgroep Automatisering, waarbij de leveranciers zijn aangesloten van alle relevante adviespakketten die door adviseurs en bemiddelaars worden gebruikt, deelt de visie van de AFM en zal hieraan verdere ondersteuning geven.

Foto: voorzitter Stichting Contactgroep Automatiserin Michael Mackaaij

Essentie aanbevelingen AFM
De essentie die de AFM in haar notitie Aandachtspunten bij het gebruik van adviessoftware geeft is tweeledig, te weten;
  1. Adviseurs worden opgeroepen om adviessoftware als hulpmiddel te blijven gebruiken en zelf verantwoordelijkheid te blijven houden voor het eindadvies en de onderbouwing daarvan; 
  2. Gebruikers, en daarmee ook de leveranciers van deze software, worden opgeroepen om blijvend aandacht te besteden aan de digitale veiligheid bij het gebruik van deze software.
 
Adviseur staat centraal
Michael Mackaaij, voorzitter van de Stichting Contactgroep Automatisering: “Ik ben blij dat de AFM in haar notitie allereerst de adviseur als mens centraal blijft stellen als verantwoordelijke voor een goed advies. Automatisering is en blijft een hulpmiddel. Het is niet zo dat iemand die de techniek van de adviessoftware beheerst daarmee ook een goed adviseur is. Hoewel de pakketten steeds beter inspelen op wettelijke vereisten aan advies, is het belangrijk dat de AFM nogmaals het belang en de eigen verantwoordelijkheid van de adviseur benadrukt”.
 

Informatiebeveiliging top prioriteit
CGA onderschrijft het belang van informatiebeveiliging. Michael Mackaaij: “Informatiebeveiliging zal in de komende tijd een toenemend belang krijgen. Mede door de invoering van de Europese DORA wetgeving.
 

Leveranciers van IT diensten zullen hier maximale invulling aan geven. In de praktijk is echter te zien dat de adviseur als afnemer, en zijn medewerkers, vaak een kennisachterstand hebben. De risico’s zijn onvoldoende bekend of worden onderschat. Maar ook is er vaak onvoldoende know how hoe op het kantoor zelf de digitale veiligheid kan worden verbeterd.
 

Grotere bewustwording is hier noodzakelijk en dat begint bij het begrip dat ook het bieden van digitale veiligheid en dus ook privacybescherming een belangrijk onderdeel van de totale dienstverlening is. Klanten moeten er simpelweg op kunnen vertrouwen dat hun data veilig zijn.
 

Dit geldt niet alleen voor de werkzaamheden die zich fysiek op het kantoor zelf afspelen, maar ook waar het om door het kantoor uitbestede diensten gaat. Onderdeel hiervan zijn solide, contractuele afspraken met de leveranciers. CGA zal, in samenwerking met andere brancheorganisaties en marktpartijen, helpen om deze bewustwording te vergroten”.
Geplaatst op 22-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: