Nieuwe start voor het Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI

Exact zeven jaar geleden zag het Nederlands Onderzoeks Instituut (het NLOI) het levenslicht. Nu, na zeven jaar zaaien én oogsten, lijkt de markt er meer en meer van doordrongen dat gedupeerden recht hebben op een eigen deskundige – naast die van de verzekeraar – die ze bijstaat bij het onderzoek naar schade. En dat de oorzaak van schade, naast een technisch mankement, ook vaak in menselijk handelen ligt.

Analyse van het incident, cultuur- en gedragsverandering en preventie-analyse zijn in de loop der jaren toegevoegd aan het dienstenpalet van het NLOI. Het NLOI heeft zijn plek in de markt veroverd. Na zeven jaar hard werken, ontwikkeling en groei staat het Nederlands Onderzoeks Instituut als een huis. Nu het team van deskundigen compleet is en het NLOI een volwassen dienstenpalet heeft, is het tijd voor een nieuwe start. Die wordt gemarkeerd door een nieuwe website die vandaag gelanceerd wordt, een nieuwe url én introductie van het 13-koppige team via de nieuwe website.

Nieuwe website
De site heeft een nieuw jasje en veel nieuwe functionaliteiten gekregen waardoor (potentiële) klanten makkelijker en sneller hun weg kunnen vinden en zo sneller geholpen kunnen worden door het team van NLOI. Het NLOI is een netwerkorganisatie waarin deskundigen op verschillende gebieden en in wisselende samenstellingen gezamenlijk aan incidenten of schade werken of aan het voorkomen van incidenten of schade.

 

Directeur Jaap Terhenne: “Samen met een aantal partners heb ik in 2014 het NLOI opgericht, nadat wij tot de conclusie waren gekomen dat ‘Equality of arms’ bij verzekeringsonderzoeken niet echt aan de orde was. In de beginjaren richtte het NLOI zich puur en alleen op het begeleiden van verzekerden bij het schadeonderzoek dat door verzekeraars wordt gedaan. In de loop der jaren ontdekte ik echter dat de oorzaak van schade, naast een technisch mankement, ook vaak in menselijk handelen ligt. Daarop heb ik mij verdiept in tools en programma’s om de schadeoorzaak te analyseren en (herhaling van) schade te voorkomen. Daarop zijn in de loop der jaren diensten als incidentanalyse, cultuur- en gedragsverandering en preventie-analyse toegevoegd aan het dienstenpalet. Al deze diensten hebben hun waarde inmiddels bewezen.

 

En nu werken wij uniek voor bedrijven voor wie wij onderzoek doen naar de directe oorzaak en de achterliggende oorzaken van een incident of schade. Daarnaast werken we aan het voorkomen van schade, onder andere door cultuur en gedrag te veranderen. Steeds meer bedrijven zijn inmiddels doordrongen van de noodzaak om een eigen deskundige in te schakelen. Dit besef dringt gelukkig ook langzaam door tot verzekeraars en makelaars. Het NLOI gaat via een rootcause analyse namelijk ook op zoek naar de reden waaróm het fout ging. Als we de échte oorzaak hebben geanalyseerd kunnen we bedrijven helpen met het veranderen van cultuur en gedrag. Zo laten we ze inzien waar het fout ging en zorgen we ervoor dat dat niet nogmaals gebeurt. Want zó help je een bedrijf pas echt. En uiteindelijk help je hiermee natuurlijk ook om de schadelast voor verzekeraars omlaag te krijgen. Een win-win voor alle partijen.”


Nieuwe url
Om meer aandacht te krijgen voor deze diensten en het team – dat bestaat uit advocaten, onderzoekers, risicodeskundigen en trainers – te introduceren, is er een nieuwe, moderne responsive website ontwikkeld. De nieuwe website is vanaf heden te vinden op www.hetnloi.nl. Ook alle e-mailadressen zijn gewijzigd. Mailde men voorheen naar info@nloi.nl, vanaf nu is het NLOI via info@hetnloi.nl te bereiken.

Geplaatst op 25-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: