IFV: impact nieuwe typen crises op de samenleving vraagt om aanpassingen

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft dinsdag 15 juni 2021 de nieuwe naam voor hun organisatie bekendgemaakt: Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, NIPV.

Passende naam
Klimatologische, digitale, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen brengen Nederland nieuwe typen crises en complexe maatschappelijke vraagstukken. Het IFV anticipeert op deze veranderende samenleving met een aangepaste ambitie en herpositionering van de organisatie en een daarbij passende naam.

Meerwaarde als kennisinstituut en netwerkregisseur 
"Om snel en goed te kunnen blijven anticiperen op maatschappelijke veranderingen en de hieraan gerelateerde behoeften van veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners, heeft het IFV zijn koers aangescherpt", aldus IJle Stelstra, directeur IFV. Veranderende omstandigheden betekent nieuwe wegen inslaan. De huidige coronacrisis heeft laten zien wat het belang is van publieke veiligheid en tevens de meerwaarde van ons als kennisinstituut en verbinder tussen Rijksoverheid en veiligheidsregio’s. We moeten blijven meebewegen met de behoeften van de partners en daarin ook vooroplopen. Deze positie gaan we versterken en de nieuwe naam NIPV, waarin publieke veiligheid centraal staat, sluit hierop goed aan.’ 


IFV 
Het IFV is het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg dat zich inzet om met onderzoek, onderwijs, informatie en dienstverlening, de veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners onderling te verbinden en te versterken.


Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en voorzitter Bestuur IFV: ‘Naast alle corona-activiteiten en ondersteuningen heeft het IFV hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe organisatie, om IFV toekomstproof te maken en aansluiting te realiseren op de uitkomsten van evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s. De naam is hier één van de resultaten van. Met versterkte aandacht voor onderzoek en crisisbeheersing en het verbinden van (nieuwe) werelden, past de nieuwe naam buitengewoon goed bij de herziene rol.’ 


NIPV 
De nieuwe naam NIPV, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, wordt vanaf begin 2022 actief door de organisatie gevoerd. De internationale naam wordt Netherlands Institute for Public Safety.

Geplaatst op 15-06-2021

Volgende >


Share on: