Zurich Benelux: a tree for every policy!

Zurich maakte vorige maand bekend sponsor te zijn van een groot herbebossingsproject in Brazilië. Onder de naam 'The Zurich Forest', zal de verzekeraar de komende acht jaren één miljoen bomen planten in het Atlantisch Woud, het ‘andere’ regenwoud van Brazilië.

Het project is een samenwerking met de Braziliaanse non-profitorganisatie Instituto Terra (https://institutoterra.org/), een stichting die zich inzet voor de duurzame herbebossing van het Atlantisch Woud. In de Benelux biedt Zurich het intermediair de kans een boom te planten voor elke polis die het komende half jaar wordt gesloten en trapt af met een gouden wikkel-actie.

Bouwen aan het belang van biodiversiteit en klimaatverandering
‘’Het planten van bomen kan een krachtig instrument zijn om klimaatverandering een halt toe te roepen en de verscheidenheid aan dieren, planten en ecosystemen die onze planeet rijk is, te behouden’’, aldus Alison Martin, CEO Zurich EMEA. Succesvolle herbebossing vereist planning, management en betrokkenheid en de verzekeraar meldt de komende acht jaren samen met collega’s, klanten en lokale gemeenschappen te willen bouwen aan het belang van biodiversiteit en klimaatverandering. Martin: ‘’Het gaat daarbij niet om hoeveel bomen je plant, maar om de kwaliteit en het vermogen om andere vormen van leven te ondersteunen. Met dit project dragen we bij aan een aspect van klimaatverandering dat vaak over het hoofd wordt gezien: biodiversiteit.’’
Diversiteit binnen en tussen soorten ecosystemen is volgens de 2020 editie van de VN Global Biodiversity Outlook 5 (GBO-5) van groot belang bij het tegengaan van klimaatverandering, garanderen van voedselzekerheid en het voorkomen van toekomstige pandemieën. Wanneer ecosystemen verslechteren verdwijnen de natuurlijke barrières tussen mensen en potentiele ziektedragers, zoals vleermuizen, en zo kunnen nieuwe ziekten ontstaan.

Een zelfvoorzienend subtropisch bos
De bomen zullen in de komende acht jaar worden geplant om een zelfvoorzienend bos te creëren op land in de provincie Minas Gerais dat in de 20e eeuw werd gekapt voor de veeteelt. Slechts zeven procent van het oorspronkelijke Atlantische Woud van Brazilië resteert. In ‘The Zurich Forest’ zullen 80 tot 120 verschillende soorten bomen worden geplant op een oppervlakte van 700 hectare grond (ca. 850 voetbalvelden). 
Het project is in 1998 gestart door Instituto Terra, een particuliere non-profit organisatie opgericht door de internationaal gerenommeerde en bekroonde fotograaf Sebastião Salgado en zijn vrouw Lélia.

Let’s grow together: a tree for every policy
In de Benelux start Zurich met de actie: 'Let’s grow together: a tree for every policy'. De komende maanden biedt de verzekeraar het intermediair aan om virtueel een boom te planten voor elke polis die wordt gesloten bij Zurich. Dirk De Nil, CEO van Zurich Benelux: ‘’Dit bos alleen gaat de wereld niet redden, maar dit soort initiatieven kunnen en moeten aanleiding geven om klimaatdiscussies aan te wakkeren. Als verzekeraar kunnen wij een belangrijke rol vervullen door onze klanten te ondersteunen bij het maken van keuzes die minder impact hebben op onze leefomgeving. Zo adviseren onze risk engineers bijvoorbeeld aan bedrijven hoe zij om dienen te gaan met duurzaamheidsvraagstukken.’’ Zurich heeft zich vorig jaar als eerste verzekeraar gecommitteerd aan de Business Ambition for 1.5°C een initiatief van de Verenigde Naties. Dat betekent dat de bedrijfsvoering van Zurich erop is gericht om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad boven pre-industriële niveaus. 

Kick-off: Zurich Let’s Grow Together-bars 
Voor elke polis die bij de verzekeraar wordt gesloten krijgt het intermediair een unieke code om een boom te planten in het Atlantisch Woud. ‘’Het accountmanagement verspreid de komende weken trouwens ook speciale chocoladerepen door het land! Daarop staat een QR-code naar meer informatie over dit project. Dat is niet alles, we hebben gouden wikkels verstopt die recht geven op heerlijke prijzen!’’, aldus De Nil. 


 
 
Geplaatst op 16-11-2020


Share on: