Assurantieadviseur richt zich nog onvoldoende op de millennial

Van verzekeringsagent naar risicomanager; dat is kortgezegd de conclusie van een nieuwe studie van het ING Economisch Bureau over assurantietussenpersonen waaraan het Verbond van Verzekeraars en verschillende verzekeraars hebben meegewerkt.

Een voor de hand liggen ontwikkeling nu blijkt dat twintigers en dertigers gemiddeld genomen vaker switchen van verzekeraar en minder waarde hechten aan onafhankelijk advies dan oudere generaties. Aan de studie hebben het Verbond van Verzekeraars en verschillende verzekeraars meegewerkt.


Zo sluiten de zogeheten ‘millennials’, mede door de verdergaande digitalisering, steeds vaker zelf verzekeringen online af. Hierdoor wordt het online platform een steeds grotere concurrent van de traditionele verzekeringsagent. De assurantieadviseur moet zich daarom opnieuw uitvinden om ook in de toekomst bestaansrecht te houden, zo meent het ING Economisch Bureau.


Jongeren switchen vaker van verzekeraar dan ouderen
Uit onderzoek onder ruim 11.000 respondenten blijkt ruim de helft van de twintigers en dertigers regelmatig te wisselen van één of meerdere verzekeringen en verzekeraar, tegenover een derde van de zeventigers. Ook hechten jongeren minder aan onafhankelijk advies en kiezen ze, als ze toch advies willen, vaker voor digitaal advies dan de oudere generaties.


Digitalisering noodzakelijk om onafhankelijk te blijven 
Ook in de toekomst blijft de behoefte aan advies, preventie en verzekeren bestaan. Alleen wordt met de komst van nieuwe digitale spelers op de markt het stuk van de taart voor tussenpersonen steeds kleiner. Deze kunnen hun marktaandeel weer vergroten door extra diensten aan te bieden. Adviseurs gaan dan meer strategisch meedenken met de klant op het gebied van preventie en aanvullend risicomanagement. Bijvoorbeeld door klanten, door middel van inventarisatie en advies, te wijzen op de mogelijke risico’s en ze vervolgens zelf laten beslissen of ze zich daar wel of niet tegen willen verzekeren. Daarmee wordt verzekeren onderdeel van het totale risicomanagement.
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 03-11-2020


Share on: