Dalende trend in het aantal verkeersdoden tot stilstand gekomen

In 2019 werd duidelijk dat het niet de goede kant op gaat met de verkeersveiligheid. De dalende trend in het aantal verkeersdoden is tot stilstand gekomen en lijkt vanaf 2013 zelfs om te buigen in een stijgende trend.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil die negatieve ontwikkeling ombuigen en heeft hiervoor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid opgesteld (SPV). In opdracht van het ministerie zijn SWOV en CROW in mei 2019 gestart met het Kennisnetwerk SPV, met als doel om overheden te helpen de verkeersveiligheidsrisico’s beter in kaart te brengen en hen bij een risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid te ondersteunen.

Met de afronding van een reorganisatie van de onderzoeksafdelingen hoopt SWOV haar multidisciplinaire onderzoek nog efficiënter en doelmatiger uit te kunnen voeren. Het is belangrijk dat Nederland de dalende lijn qua aantallen verkeersslachtoffers weer te pakken krijgt. Met onderzoek en kennis wil SWOV haar bijdrage hieraan leveren.

Lees meer in het SWOV jaarverslag 2019

Geplaatst op 16-06-2020

< VorigeVolgende >


Share on: