AFM trekt vergunning van Visie Verzekeringen in

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 januari 2017 de vergunning ingetrokken van Visie B.V. uit Hilversum, handelend onder de naam Visie Verzekeringen (Visie). Visie zorgde niet voor een integere bedrijfsuitoefening.

Zo informeerde Visie B.V. haar klanten niet goed en verdiepte zij zich onvoldoende in haar klanten. Ook werd Visie in de praktijk aangestuurd door een persoon die niet door de AFM was getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Visie moest haar financiële dienstverlening direct staken en haar activiteiten binnen drie maanden afwikkelen.
Klanten werden door Visie gebeld voor het maken van een afspraak bij hen thuis. Veel van deze klanten hadden in het verleden een beleggingsverzekering afgesloten en kregen van Visie het advies om deze verzekering over te sluiten naar andere beleggingsproducten.


Onvoldoende verdiept in de klant
Voordat Visie klanten adviseert moet zij zich verdiepen in klanten door informatie over hen in te winnen. Zo moet Visie weten welke beleggingsdoelstellingen klanten hebben en onderzoeken of zij de risico’s van een product begrijpen en financieel kunnen dragen. Visie moest haar advies op deze informatie aanpassen. De AFM heeft vastgesteld dat Visie onvoldoende informatie over haar klanten inwon.

Misleidende en onjuiste informatie
Ook informeerde Visie klanten niet goed over de dienstverlening van Visie en de aangeboden producten. Klanten ontvingen onjuiste, misleidende en onduidelijke informatie. Visie verstrekte relevante informatie over de diensten en producten te laat en handelde klachten bovendien niet goed af.

Beleidsbepaler niet getoetst
De AFM constateerde ook dat het dagelijks beleid van Visie bepaald werd door een persoon die niet was getoetst door de AFM. Een onderneming moet de personen die haar beleid bepalen vooraf aanmelden en laten toetsen door de AFM. De AFM stelt dan de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze personen vast. Visie had deze beleidsbepaler niet aangemeld. De AFM kon de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze persoon daarom niet vaststellen.

Gevolgen intrekking vergunning
Omdat haar vergunning is ingetrokken, mag Visie geen vergunningplichtige activiteiten meer ontplooien. De maatregel is behandeld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Tegen de uitspraak van het CBb staat geen rechtsgang meer open.

Bron: AFM
Geplaatst op 09-04-2020


Share on: