Resultaten FOCWA-coronameldpunt

Om de belangen van haar leden in deze moeilijke periode optimaal te behartigen, monitort FOCWA tweewekelijks de effecten van de coronacrisis op de schadeherstelsector. Op dit moment heeft een grote meerderheid van FOCWA-bedrijven (72%) nog vertrouwen in een goede doorstart na de crisis.

De liquiditeitsproblemen nemen toe door een fors verlies van omzet. 82% van de bedrijven verwacht echter dat ze hun personeel en leerlingen kunnen behouden, mede dankzij de maatregelen van de overheid en sociale partners.

Het coronavirus en de gestelde overheidsmaatregelen hebben onmiskenbaar een effect op de bedrijfsvoering van FOCWA-leden. Als brancheorganisatie staat FOCWA haar leden in deze moeilijke periode met raad en daad bij. Om de belangen van haar leden optimaal te kunnen behartigen, inventariseert FOCWA de impact van de overheidsmaatregelen op FOCWA-bedrijven via www.focwa.nl/meldpunt-corona. Met deze informatie gaat FOCWA in gesprek met opdrachtgevers en de overheid om te bepalen waar mogelijkheden liggen voor het treffen van aanvullende regelingen voor de schadeherstelsector.

Minder werk en omzet
63% van de FOCWA-leden ervaart op dit moment* al de gevolgen hiervan: minder werk in de werkplaatsen. We verwachten dat dit percentage na volgende week fors zal toenemen omdat schadeherstelbedrijven vaak 2 tot 3 weken vooruit plannen. 81% van de FOCWA-leden ervaart op dit moment minder klanten/orderintakes dan vorige week. Herstelbedrijven geven aan dat ze op dit moment 53% minder werkopdrachten hebben ten opzichte van 1 jaar geleden, wat leidt tot een gemiddeld omzetverlies van 44%.
Opvallend is dat bij 38% van de schadeherstelbedrijven orders worden geannuleerd. Bij ruitherstel- en caravan- en camperservicebedrijven bedraagt dit respectievelijk 58% en 54%.

Leveringen onderdelen (toe)leveranciers
33% van de FOCWA-leden ervaart hinder bij de toelevering van onderdelen die noodzakelijk zijn voor schadeherstelwerkzaamheden. We zien echter grote verschillen tussen groepen. Zo is de pijn het grootst bij schadeherstelbedrijven (38%) en ondervinden caravan- en camperservicebedrijven (18%) en autoruitherstelbedrijven (9%) hier minder hinder van.

Liquiditeit
De liquiditeitsproblemen nemen toe door het verlies van omzet. 32% van de FOCWA-leden geeft aan op dit moment niet meer aan (een deel van) haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Maar dankzij de overheidsmaatregelen verwachten FOCWA-leden (82%) wel dat ze hun personeel en leerlingen kunnen behouden. Zo maakt 30% van de bedrijven op dit moment gebruik van bestaande regelingen. Met name de coulanceregeling van de belastingdienst & de werktijdverkorting / Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Vertrouwen
Het vertrouwen om een goede doorstart te kunnen maken na deze crisis is groot, zo meent 72% van de leden.

* Resultaten op 30 maart 2020
Geplaatst op 31-03-2020


Share on: