Eerste schatting schade Ciara-storm: 150 miljoen euro

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de schade door de Ciara-storm aan gebouwen en auto’s zal uitkomen rond de 150 miljoen euro. Dat blijkt uit een eerste schatting van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

Het Verbond benadrukt daarbij dat nog niet alle schadeclaims zijn ingediend en van sommige claims nog niet duidelijk is hoe groot de schade is. Daarnaast verwacht het Verbond dat het bedrag zal oplopen doordat er ook de komende dagen nog onstuimig weer verwacht wordt.
 

“Verzekeraars waren er op voorbereid dat er vanuit het gehele land schademeldingen zouden binnenkomen”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Dat is ook gebeurd, maar Ciara heeft gelukkig minder schade aangericht dan de januaristorm in 2018.” Toen kwam het schadebedrag uit op 450 miljoen euro. “De storm van afgelopen weekend was minder heftig, maar Nederland heeft ook goed geanticipeerd dankzij de voorlichting en waarschuwingen door overheidsdiensten en verzekeraars.”


Vervolgschade
Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft voor de schatting niet alleen naar de schades van afgelopen zondag gekeken, maar ook naar de maandag. “Ook maandag was er in het grootste deel van het land nog sprake van flinke windstoten”, vertelt Weurding. “De ervaring leert dat dat tot vervolgschade kan leiden. Dakpannen die zondag door windstoten zijn losgetrild, kunnen maandag alsnog van het dak afwaaien.”

Goed verzekerd
Nederlanders zijn doorgaans goed verzekerd tegen schade door flinke windstoten. De meeste particuliere woonhuisverzekeringen dekken schade door storm. Dit geldt voor de woning, de inhoud van de woning en voor schuttingen. Woonverzekeraars hanteren vaak wel een eigen risico. Auto’s met een WA-plusverzekering (beperkt casco) of allriskverzekering (casco) zijn verzekerd tegen schade door storm. Ongeveer twee derde van het wagenpark in Nederland heeft zo’n type verzekering.


Het Verbond kan op dit moment geen regionale schattingen doen van de schade door de storm.

 
Geplaatst op 11-02-2020
Share on: