Pleidooi NIVRE voor bescherming en erkenning voor letselschade-experts

In de nasleep van een onthullend artikel in het AD, berichtgeving van de NOS en een indringend Radio1 interview met advocaat Chris van Dijk op 8 april, waarin de noodzaak voor regulering van schadeadviseurs bij letselschade werd benadrukt, sluit het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) zich volledig aan bij deze oproep.

Als beroepsvereniging van meer dan 850 gespecialiseerde schade-experts onderstrepen wij de dringende behoefte aan het beschermen van de titel 'NIVRE-geregistreerd expert' om zo de kwaliteit en betrouwbaarheid van belangenbehartiging in de letselschadebranche te waarborgen.

Een missende schakel in deskundigheid
Bij letselschade moet de partij die aansprakelijk is voor de schade ook de buitengerechtelijke kosten vergoeden. Dit principe vindt zijn oorsprong in de jurisprudentie en is vanaf 1992 ook expliciet in de wet verankerd (artikel 6:96 lid 2 BW). Daarbij is echter verzuimd ook het vereiste van ‘deskundigheid’ in de wet op te nemen. In 2021 was er een ‘window of opportunity’ om deskundigheid steviger te verankeren. Helaas kwam de Hoge Raad in de zaak Achmea vs. Horssius tot de onfortuinlijke conclusie dat belangenbehartigers niet aan kwaliteitseisen hoeven te voldoen.

Wildgroei in belangenbehartigers
De essentiële voorwaarde van 'deskundigheid' blijft dus onvoldoende gedefinieerd. Deze lacune in de regelgeving heeft geleid tot een wildgroei aan zelfverklaarde belangenbehartigers, wiens praktijken soms ver afwijken van de gestandaardiseerde normen binnen de gereguleerde sector. Het recente voorbeeld, belicht door het AD en de NOS, illustreert hoe deze ongereguleerde praktijken ruimte scheppen voor potentiële misstanden en benadrukt de noodzaak voor striktere regulering.

De rol van NIVRE: borging van kwaliteit
Het NIVRE zet zich in voor het handhaven van hoge kwaliteitsstandaarden binnen de letselschadebranche. Onze leden, na het succesvol afronden van een uitgebreide basisopleiding en de NIVRE Leergang Personenschade, en met ten minste drie jaar relevante werkervaring, worden ingeschreven als 'NIVRE-geregistreerd expert'. Deze titel staat garant voor expertise, betrouwbaarheid en een voortdurende inzet voor professionalisering door middel van geaccrediteerde bijscholing. De integriteit van onze experts wordt verder gewaarborgd door strenge toelatingseisen, waaronder een Verklaring Omtrent Gedrag en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De kwaliteit wordt ook gehandhaafd door toepassing van onafhankelijk tuchtrecht.

Een oproep voor beschermde titels
De huidige onduidelijkheid voor consumenten, die vaak voor het eerst te maken krijgen met de gevolgen van een letselongeval, onderstreept het belang van duidelijke en betrouwbare begeleiding. Door de titel van letselschade-expert en letselschade-advocaat te beschermen, ontzeggen we malafide partijen de kans om slachtoffers te misleiden. Het NIVRE pleit daarom voor een wettelijke bescherming van deze beroepstitels, als een stap naar een transparantere en eerlijkere letselschadebranche.

 
Geplaatst op 10-04-2024

< VorigeVolgende >


Share on: