HDI Global introduceert Climate Risk Reporting

In het licht van klimaatverandering worden bedrijven steeds meer geconfronteerd met locatiespecifieke klimaatrisico's die de bedrijfssucces en toekomstbestendigheid in gevaar brengen. Daarnaast zijn ze verplicht om te voldoen aan wettelijke voorschriften met betrekking tot dergelijke risico's, wat ook specifieke expertise vereist. Daarom introduceert HDI Global de innovatieve service 'Climate Risk Reporting'. Deze oplossing stelt bedrijven in staat om een analyse te maken van hun fysieke klimaatrisico's op hun locaties en bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de EU-taxonomie.

Foto: Dr. Dirk Höring

De nieuwe service van HDI Risk Consulting GmbH, een dochteronderneming van HDI, toont niet alleen de ernst van de klimaatrisico's aan, maar levert ook specifieke gegevens zoals waterniveaus, maximale temperaturen en duur van hitteperioden, waardoor bedrijven passende risicoverbeteringsmaatregelen kunnen nemen voor hun locaties. Naast het beschermen van bestaande locaties kunnen de klimaatrisicogegevens ook dienen als beslissingsondersteuning bij investeringen en bij het selecteren van nieuwe locaties. Hiermee benadrukt HDI Global haar decennialange interne expertise op het gebied van natuurrampenanalyse en stelt ze nieuwe normen voor de analyse en aanpak van klimaatrisico's.

Climate Risk Reporting ondersteunt klanten die sinds begin 2024 onder de rapportageverplichting vallen in het kader van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de EU-taxonomie. Aan de hand van een raster van ongeveer 30 potentiële fysieke klimaatrisico's classificeert HDI Global de locaties van klanten in een zesfasen-schema. Voor de service breidt de industriële verzekeraar zijn gegevensbestand uit met behulp van partner Mitiga Solutions, wiens wetenschappelijk gevalideerde gegevens onder meer gebaseerd zijn op gangbare klimaatmodellen volgens het IPCC. De service volgt de richtlijnen van de EU-taxonomie en ondersteunt rapportage over klimaatrisico's en nauwkeurigere en snellere due diligence-onderzoeken van investeringen. Door de mogelijkheid om toekomstrisico's te beoordelen, dient het ook als beslissingsondersteuning bij locatieplanning. Klanten krijgen dus niet alleen administratieve vereenvoudiging, maar ook waardevolle ondersteuning om actief voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen van klimaatverandering.

Professionele analyse van gemodelleerde gegevens voor het voorspellen van scenario's
De marktintroductie van Climate Risk Reporting benadrukt de strategische focus van HDI Global op meerdere niveaus. De klimaatrisicoanalisten van HDI Risk Consulting evalueren de individuele risicosituatie op de locaties van hun klanten. Als serviceprovider staat het bedrijf preventief klaar om potentiële risico's te minimaliseren en operationele veerkracht te versterken. Dankzij haar wereldwijde aanwezigheid in meer dan 175 landen kan HDI Global de service op lange termijn wereldwijd aan klanten aanbieden. Bovendien bewijst de introductie van Climate Risk Reporting opnieuw de digitale expertise van HDI Global en toont het nogmaals aan hoe toonaangevende verzekeraars bedreven moeten zijn in het omgaan met gemodelleerde gegevens.

Wettelijk conforme rapportage voor individuele klanteneisen
"Met onze Climate Risk Reporting Service stellen we een nieuwe standaard in de verzekeringsbranche," verklaart Dr. Dirk Höring, lid van de raad van bestuur van HDI Global SE, verantwoordelijk voor Brandverzekeringen, Technische Verzekeringen, Transportverzekeringen en HDI Risk Consulting. "We zijn trots op onze benadering om als echte partner in de transformatie te opereren. We tonen niet alleen risico's, maar bieden ook aanbevelingen voor actie, zodat onze klanten risico's kunnen verminderen en kansen kunnen benutten."

Geplaatst op 16-04-2024

< VorigeVolgende >


Share on: