Uber krijgt boete van 10 miljoen voor schending van privacyregels

Op 31 januari 2024 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Uber Technologies Inc. en Uber B.V. beboet met 10 miljoen euro wegens gebrek aan transparantie over de bewaring van persoonsgegevens van Europese chauffeurs en de overdracht ervan naar landen buiten Europa. Daarnaast bemoeilijkte Uber het voor chauffeurs om hun privacyrechten uit te oefenen.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, benadrukte het recht van chauffeurs om te weten hoe Uber met hun persoonsgegevens omgaat. Hij bekritiseerde Uber voor het gebrek aan helderheid, wat het moeilijk maakte voor chauffeurs om te weten of hun gegevens werden misbruikt en om voor hun rechten op te komen.

De AP ontdekte dat Uber het indienen van verzoeken voor inzage in persoonsgegevens onnodig ingewikkeld maakte. Hoewel er een digitaal formulier beschikbaar was in de app voor chauffeurs, was het slecht toegankelijk en verstopt in verschillende menu's. Uber verstrekte vervolgens informatie in ongestructureerde bestanden, waardoor interpretatie bemoeilijkt werd.

Daarnaast bleken de privacyvoorwaarden van Uber onvoldoende te vermelden hoelang de gegevens van chauffeurs werden bewaard en welke beschermingsmaatregelen werden genomen bij doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

De AP stelde vast dat Uber een hoge drempel opwierp voor chauffeurs om hun privacyrechten uit te oefenen, wat in strijd is met de wet. Uber zou juist de chauffeurs moeten faciliteren in plaats van te bemoeilijken.

De boete werd opgelegd na klachten van meer dan 170 Franse chauffeurs bij de Ligue des droits de l’homme et du citoyen (LDH), een Franse mensenrechtenorganisatie. LDH diende vervolgens een klacht in bij de Franse privacytoezichthouder, die de klachten doorstuurde naar de AP vanwege het Europese hoofdkantoor van Uber in Nederland.

Bij het bepalen van de hoogte van de boete hield de AP rekening met de omvang van het bedrijf en de ernst van de overtredingen. Destijds waren ongeveer 120.000 chauffeurs voor Uber actief in Europa. Uber heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit, maar de AP heeft vastgesteld dat er inmiddels maatregelen zijn genomen ter verbetering.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens
Geplaatst op 28-03-2024

< VorigeVolgende >


Share on: