Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU moet risicobeheer versterken

FERMA heeft het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie gevraagd om zijn agendaprioriteit van het verbeteren van het concurrentievermogen waar te maken. Daarnaast plaatst het de inspanningen voor de overgang naar een groenere economie, het verbeteren van de algemene crisisparaatheid en het versterken van de cyberweerbaarheid op de voorgrond van zijn activiteiten.

Charlotte Hedemark, voorzitter van FERMA, de Federation of European Risk Management Associations

Met de publicatie van het document ‘Protect, strengthen, prepare and what it means for risk managers’ richtte FERMA zich op vier werkgebieden die overeenkomen met de agenda van het Belgische voorzitterschap en benadrukte het de centrale rol van de risicomanagementgemeenschap in elk van deze gebieden. De werkgebieden zijn:
De concurrentiepositie versterken - FERMA steunt het doel van het Belgische voorzitterschap om de concurrentiepositie een van zijn zes topprioriteiten te maken.  Risico's beheren is van groot belang om competitief te blijven.
Een groene en rechtvaardige overgang nastreven - FERMA wil bijdragen aan de pogingen van de EU om een groene en rechtvaardige overgang na te streven. Het beheren van de risico's van deze overgang is van groot belang.
De crisisparaatheid en crisisrespons verbeteren - FERMA zoekt naar mogelijkheden om met het Belgische voorzitterschap ideeën uit te wisselen over hoe de expertise van haar netwerk naar het niveau van de EU kan worden gebracht.
Cyberweerbaarheid bevorderen - FERMA steunt de ideeën van het Belgisch Voorzitterschap om ten eerste de hiaten in het cyberbeleid van de EU te evalueren en ten tweede een gezamenlijke aanpak voor actieve cyberbescherming na te streven.

Concurrentiepositie
Innovatie zal een kernaspect zijn voor Europa om zijn concurrentiepositie te versterken. In haar paper benadrukte FERMA de behoefte aan ‘goede, betaalbare oplossingen voor risico-overdracht’ die bedrijven in staat zouden stellen om de risico's te nemen die nodig zijn om hun innovatieambities waar te maken.
De Federatie riep ook op tot verdere inspanningen om de regelgevende last op organisaties aan te pakken, en stelde dat "het vereenvoudigen van de stapel regels om de concurrerende werking van ondernemingen in Europa te vergemakkelijken cruciaal is", terwijl ze er ook bij het Belgisch Voorzitterschap op aandrongen om de toegang tot gegevens te verbeteren door het voorstel voor een Framework for Financial Data Access (FIDA) te verbeteren, een stap die volgens de Federatie het potentieel heeft om de concurrentiepositie van de (her)verzekeringssector te stimuleren.

Groene en rechtvaardige overgang
Met het oog op de "wetgevende duw in de richting van een groenere, meer sociaal verantwoorde economie", verwachtte FERMA van het Belgisch Voorzitterschap dat het "zou vertrouwen op een benadering van duurzaamheidseisen die gebaseerd is op risico’s".

Cyberweerbaarheid
Tot slot benadrukte FERMA het belang van een multi-stakeholderaanpak voor het beheer van cyberrisico's en onderschreef de inzet van het Belgische voorzitterschap om "actieve cyberbescherming" te realiseren door middel van een gezamenlijke en proactieve strategie.
FERMA benadrukte de noodzaak om zich te richten op cyberveiligheid en -veerkracht in een digitale samenleving en wees op de cruciale functie van cyberverzekering. "Een duurzame cyberverzekeringsmarkt vereist publieke steun aan beide uiteinden van het spectrum - grootschalige systemische blootstelling en blootstelling van kmo's - en FERMA kan positief bijdragen aan de dialoog en bruggen bouwen."

FERMA riep het Belgische voorzitterschap ook op om cyberrisicobeheer en cyberverzekering te integreren in de evaluatie en gap-analyse van het EU cyberbeleid.

Charlotte Hedemark, voorzitter van FERMA, zei over de paper: "FERMA is ervan overtuigd dat risicomanagers een cruciale rol spelen om bedrijven in staat te stellen doeltreffend te reageren op de veelzijdige crisissen waarmee ze momenteel worden geconfronteerd. We dringen er bij het Belgische voorzitterschap op aan om dit te erkennen en hen aan te moedigen om nauw samen te werken met de risicomanagementgemeenschap om de prioritaire kwesties van concurrentievermogen, de groene transitie, crisisrespons en cyberweerbaarheid aan te pakken en om de vereiste niveaus van bescherming, kracht en paraatheid te garanderen."

Over FERMA
FERMA, Federation of European Risk Management Associations, is de representatieve organisatie van de risicomanagementprofessie in Europa. Het vertegenwoordigt 23 risicomanagementverenigingen in 22 Europese landen, verspreid over 5.000 risicomanagers die actief zijn in een breed scala van bedrijfssectoren, van grote industriële en commerciële bedrijven tot financiële instellingen en lokale overheidsinstanties.
In deze rol werkt FERMA aan het delen van kennis, innovatieve benaderingen en het verhogen van het profiel van het risicomanagement beroep. Een belangrijk aspect hiervan is het onderhouden van contacten met internationale en EU-instellingen en andere belanghebbenden en het ontwikkelen van gecoördineerde acties en standpunten over strategische kwesties voor het beroep, met inbegrip van belangrijke wetgevende ontwikkelingen op EU-niveau.
Door Cindy van der Helm
Geplaatst op 02-02-2024

< VorigeVolgende >


Share on: