Stichting Contactgroep Automatisering breidt bestuur uit

Met ingang van 15 september 2023 is het bestuur van de Stichting Contactgroep Automatisering, CGA, uitgebreid met de heren Jack Vos en Marco Hendrickx.

Foto: Van links naar recht Marco Hendrickx, Michael Mackaaij en Jack Vos

Nieuwe leden van het bestuur
Jack Vos (co-founder van Onesurance) zal namens de CGA zitting nemen in de werkgroep Kwaliteit onbemenste advies toepassingen, KOAT, zoals die door SIVI is ingesteld.  
Marco Hendrickx (directeur van Aplaza) zal namens de CGA het voorzitterschap vervullen van de werkgroep DataExchange. DataExchange richt zich op het versnellen, vereenvoudigen en vernieuwen van gegevensuitwisseling in de financiële sector waarbij de leden van de CGA betrokken zijn en een rol in vervullen.

Samenstelling bestuur CGA
Na de uitbreiding is het bestuur van de CGA als volgt samengesteld:
  • Michael Mackaaij (voorzitter)
  • Jeroen Oversteegen (secretaris)
  • André van Nieuwenhuijzen (penningmeester)
  • Marco Hendrickx (werkgroep DataExchange)
  • Justin Schlee (bestuurslid)
  • Jack Vos (werkgroep KOAT)
 
Doelstelling CGA
De stichting CGA is in 2017 opgericht. De stichting heeft twee centrale doelstellingen, te weten:
  1. Het fungeren als centraal platform voor partijen die in overleg willen treden met leveranciers van software, zoals die bij financieel dienstverleners wordt gebruikt.
  2. Het vergroten van de bewustwording bij financieel adviseurs van de gevolgen die de digitalisering van de financiële sector voor de bedrijfsvoering van deze adviseurs gaat hebben.
 
Zoeken naar balans
“De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan enorm snel”, aldus Michael Mackaaij, voorzitter van de CGA. “De 41 IT-dienstverleners die verenigd zijn in de CGA zijn elk maximaal gemotiveerd om die ontwikkelingen te vertalen naar verbeterde toepassingen voor financieel dienstverleners. Daarbij werken de IT-dienstverleners samen in standaardisering van data, koppelingen en processen. Ook wordt samengewerkt bij de implementatie van bestaande en komende wet- en regelgeving zoals DORA. Op deze wijze levert de CGA een actieve bijdrage aan een succesvolle digitale transformatie van de financiële branche waar we allemaal werkzaam in zijn. Ik ben blij dat wij met de nieuwe collega’s in het bestuur een bredere basis hebben kunnen leggen voor deze activiteiten.” 
 
 
Geplaatst op 14-12-2023

< VorigeVolgende >


Share on: