FERMA benadrukt risicoprioriteiten voor organisaties en bedrijven

FERMA heeft een lijst opgesteld met belangrijke risicogerelateerde ontwikkelingen waaraan organisaties prioriteit moeten geven, zoals klimaatverandering, cyberdreigingen, verstoring van de toeleveringsketen en risico's met betrekking tot mensen. De prioriteiten maken deel uit van het meest recente whitepaper, ‘The Roadmap to Strategic Risk Management’, dat in samenwerking met Marsh is opgesteld.

Foto: Laurence Eeckman

Op basis van de uitkomsten van het recente FERMA Seminar en de risicocontext waarin bedrijven momenteel opereren, is FERMA van mening dat de volgende ontwikkelingen prioriteit moeten krijgen:
 
  • Uitbreiding van klimaatgerelateerde risico's naar een breder natuurgerelateerd perspectief, zowel in de regelgeving van de EU Richtlijn Corporate Sustainability Reporting als in de recente richtlijnen van de "Taskforce for Nature-related Financial Disclosures",
  • Nieuwe facetten van cybergerelateerde risico's als gevolg van nieuwe technologieën, met name kunstmatige intelligentie,
  • Ketengerelateerde risico's, hun verwevenheid met andere risico's en hun relevantie met de strategische doelstellingen van het bedrijf,
  • Juridische gevolgen en strategische bedrijfsbeslissingen na geopolitieke crises, en
  • People risk, in zijn verschillende vormen, zoals aantrekkelijkheid voor nieuwe generaties, en sociale risico's, zoals polarisatie.
 
De discussies tijdens het seminar en de bevindingen van het ERM Maturity-onderzoek dat samen met Marsh werd uitgevoerd, onderstreepten ook de noodzaak om aspecten van risicoanalyse en de veerkracht van bedrijven te verbeteren. De whitepaper beschrijft de risicogerelateerde ondernemingen die meer aandacht nodig hebben, waaronder:
  • De balans tussen korte- en langetermijnvisies op risico's en kansen,
  • Kwantitatieve risicoanalyses en scenarioanalyses ter ondersteuning van de besluitvorming,
  • Het gebruik van gegevens en de inzet van nieuwe technologieën, ook al is het in "proef"-vorm, om voordelen te benutten die de proactieve rol van risicomanagement bij het identificeren van "vroegtijdige waarschuwingssignalen" versterken,
  • Risicocultuurverbetering, versterking van het risicobewustzijn van de eerstelijn en algemene samenwerking van de belangrijkste belanghebbenden over belangrijke strategische en opkomende risicothema's, en
  • Afstemming van risicocommunicatie op het topmanagement en de raad van bestuur op basis van bedrijfsverwachtingen en gekoppeld aan strategische doelstellingen.

Om haar leden bij deze risico-inspanningen te ondersteunen, heeft FERMA de oprichting van een Strategisch ERM Comité aangekondigd. Dit comité, dat begin 2024 van start gaat, zal risicomanagers voorzien van de kennis, tools en middelen om hun inspanningen op het gebied van Enterprise Risk Management te ondersteunen.
 
Het comité, dat wordt voorgezeten door Laurence Eeckman, bestuurslid van FERMA en Vice President Group Risk Management bij Atlas Copco AB, heeft een brede taakstelling op het gebied van governance, cultuur en communicatie. De leden zullen kennis uitwisselen over processen, methoden en hulpmiddelen ter ondersteuning van de ontwikkeling van effectieve risicostrategieën en geïntegreerde benaderingen om risicomanagementpraktijken te versterken.
 
Eeckman, die ook voorzitter is van het FERMA Seminar Committee, zei: "De discussies tijdens het seminar van dit jaar gingen vooral over de groeiende relevantie van risicomanagement in een steeds volatieler bedrijfslandschap dat wordt beïnvloed door geopolitieke omwentelingen, snelle technologische vooruitgang en verschuivende marktkrachten. Mensen uit de praktijk moeten in staat worden gesteld om de strategische richting van organisaties te beïnvloeden in een periode van dergelijke onzekerheid. Bij FERMA ondersteunen we dat door kennis te delen en best practices te promoten."
 
Typhaine Beaupérin, CEO van FERMA, zegt over de nieuwe commissie: "We zijn verheugd om de FERMA Strategic ERM Committee aan te kondigen. Het comité zal zich richten op het verhogen van de status van het risicomanagementberoep, zowel op bedrijfsniveau als op Europees niveau. We zullen ons inzetten om de evolutie van de ERM-functie te versnellen nu bedrijven ernaar streven om gelijke tred te houden met de snel veranderende risico-omgeving en de toenemende regelgeving."

Download hier de whitepaper here
Geplaatst op 20-12-2023

< VorigeVolgende >


Share on: