Verplichte autoslot interface voor nieuwe auto's in 2024

In een cruciale stap om het aantal alcoholgerelateerde verkeersongevallen te verminderen, worden vanaf 7 juli 2024 nieuw geregistreerde auto's uitgerust met een verplichte interface voor alcolock-apparaten. Deze beslissing is genomen met als doel een significante daling van ongevallen veroorzaakt door rijden onder invloed te bewerkstelligen.

Wat houdt een alcolock-apparaat precies in?
Een alcolock, afgeleid van 'alcoholslotsysteem', is een apparaat dat de alcoholconcentratie in de adem van de bestuurder meet. Pas wanneer de adem vrij is van alcohol, kan de auto worden gestart via dit apparaat.

De verplichte installatie van een interface maakt nieuwe auto's geschikt voor alcolock-gebruik. De kostprijs van deze alcolock-apparaten varieert tussen de 1.500 en 2.000 euro per stuk en kan achteraf gemakkelijk worden geïnstalleerd.

Een kwart van de verkeersdoden gerelateerd aan alcohol
Volgens onderzoek door de NOS is het aantal doden als gevolg van drugs- en alcoholgebruik in het verkeer de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Waar in 2016 13 mensen overleden door ongevallen veroorzaakt door een onder invloed zijnde bestuurder, steeg dit aantal naar 61 vorig jaar.

De werkelijke cijfers liggen vermoedelijk nog hoger, gezien onderzoek naar middelengebruik enkel wordt uitgevoerd als de veroorzaker van het ongeluk het overleeft. Bij overlijden van de bestuurder wordt er meestal geen onderzoek gedaan, waardoor deze gevallen niet in de statistieken worden opgenomen. Toename van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer.

Vorig jaar kwam aan het licht dat ondanks het ontbreken van meer controles het aantal boetes en rijontzeggingen voor rijden onder invloed na de coronaperiode met 34 procent is gestegen.

In 2022 heeft de politie ongeveer 43.000 bestuurders beboet voor rijden onder invloed. Van deze overtreders zijn 25.000 mensen beboet voor overmatig alcoholgebruik en 18.000 voor het gebruik van drugs, voornamelijk cannabis.

Recent onderzoek bevestigt dat politiecontroles en het gebruik van alcoholsloten effectief zijn in het verminderen van rijden onder invloed van alcohol. Echter, voor de bestrijding van drugsgebruik in het verkeer blijkt een alcoholslot niet doeltreffend te zijn. Studies wijzen uit dat het aantal alcoholgerelateerde ongevallen met 17 procent daalt wanneer er regelmatig op alcohol wordt gecontroleerd.

Bron: Trending.nl
Geplaatst op 21-11-2023

< VorigeVolgende >


Share on: