Klanten vragen verzekeraars om te helpen bij het voorkomen van verliezen

Nieuw onderzoek van de Geneva Association onthult dat klanten aan verzekeraars vragen om te helpen bij het voorkomen van verliezen, nu toenemende risico's zoals klimaatverandering en cyberrisico's de betaalbaarheid van verzekeringen beïnvloeden. Op maandag 11 december worden tijdens een webinar de belangrijkste bevindingen besproken.

De wereld heeft de afgelopen jaren aanzienlijke turbulentie doorgemaakt. De COVID-19-pandemie, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de wereldwijde economische vertraging die snel op elkaar volgden, hebben de kwetsbaarheid van onze wereldorde en de gevaren van een steeds meer onderling verbonden wereld benadrukt.

Dergelijke volatiliteit wordt verwacht aan te houden in de komende decennia naarmate geopolitieke onzekerheden toenemen, klimaatrisico's intensiveren en technologie zich snel blijft ontwikkelen. Deze trends verhogen het systeemrisico, dagen het traditionele verzekeringsbedrijfsmodel van risicoverdeling en -herverdeling uit en maken verzekeringen, zoals we al in sommige regio's met klimaatrisico's zien, onbetaalbaar of – nog erger – onbeschikbaar.

Bevindingen uit een wereldwijde klantenenquête, gepubliceerd in een nieuw rapport van de Geneva Association getiteld 'De Waarde van Verzekeringen in een Veranderend Risicolandschap', tonen aan dat klanten in de zes grootste verzekeringsmarkten ter wereld
(de VS, China, Japan, VK, Frankrijk en Duitsland) zich zorgen maken over de toekomstige verzekerbaarheid, vooral voor natuurrampen, levensduur en cyberrisico's: meer dan 50% van de respondenten verwacht dat het moeilijker of onmogelijk zal worden om verzekeringen af te sluiten.

Het rapport adviseert dat verzekeraars door het aanbieden van diensten die verder gaan dan traditionele risicoverdeling – zoals risicopreventiediensten – en door samen te werken met overheden om de meest ernstige risico's aan te pakken, kunnen blijven zorgen voor bescherming van de samenleving in het licht van een complexer en uitdagender risicolandschap. De enquêteresultaten ondersteunen deze benaderingen sterk, met meer dan 80% van de klanten die interesse tonen in niet-traditionele risicodiensten.

Jad Ariss, Managing Director van The Geneva Association: “De toenemende intensiteit en impact van risico's vandaag, van klimaat tot cyber, creëren uitdagende omstandigheden voor verzekeraars. Toch is de waarde van verzekeringen nog steeds duidelijk. Door hun expertise te benutten om diensten aan te bieden die helpen om risico's te beperken en positieve veranderingen te stimuleren bij hun klanten, kunnen verzekeraars hun maatschappelijke relevantie handhaven, en zelfs versterken.”

Kai-Uwe Schanz, Director Socio-economic Resilience bij The Geneva Association en auteur van het rapport: “Onze theoretische analyse heeft aangetoond dat met name klimaat- en cyber risico's grote obstakels vormen voor verzekerbaarheid. Interessant genoeg waren dit ook twee van de belangrijkste risico's die door klanten werden genoemd als het gaat om zorgen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van verzekeringen. Bemoedigend genoeg tonen onze enquêteresultaten ook een aanzienlijke interesse onder klanten voor aanvullende risicodiensten – zoals voorspellings- en preventiediensten – wat duidt op een duidelijke kans voor verzekeraars om hun aanbod uit te breiden.”

The Geneva Association is de enige wereldwijde vereniging van verzekeringsmaatschappijen; haar leden zijn CEO's van verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen. Gebaseerd op rigoureus onderzoek in samenwerking met haar leden, academische instellingen en multilaterale organisaties, onderzoekt The Geneva Association belangrijke risicogebieden die naar verwachting invloed zullen hebben op de verzekeringssector, ontwikkelt aanbevelingen en biedt een platform voor belanghebbenden om ze te bespreken. In totaal zijn de bedrijven van leden van de Geneva Association gevestigd in 26 landen over de hele wereld; beheren ze 21 miljard dollar aan activa; hebben ze meer dan 2,5 miljoen werknemers in dienst; en beschermen 2,6 miljard mensen.

Webinar 11 december 2023
Tijdens dit webinar zullen de belangrijkste boodschappen van het rapport worden gepresenteerd en besproken, waarbij senior leiders uit de verzekeringssector en de academische wereld bijeenkomen om te onderzoeken wat er op het spel staat en welke innovaties momenteel plaatsvinden.

Aanvang: 11 december om 13.00 uur.
​Geïnteresseerden kunnen zich HIER inschrijven .
 

Geplaatst op 21-11-2023

< VorigeVolgende >


Share on: