Peter Paul Barth stopt als CEO bij Klaverblad Verzekeringen

Na een dienstverband van 32 jaar vertrekt Peter Paul Barth als CEO van Klaverblad Verzekeringen. Klaverblad Verzekeringen heeft de afgelopen jaren stappen gezet om te komen tot een organisatie waarin ieder vanuit eigen rol, verantwoordelijkheid, kennis en ervaring bijdraagt aan besluitvorming en realisatie van plannen. Dit doel is voor een groot deel bereikt en dat is voor Peter Paul Barth een logisch moment om terug te treden als CEO.

Foto: Peter Paul Barth en Albert Bakker

Andere vorm van leiderschap
Peter Paul Barth: “Samen met de RvC en de directie hebben we van gedachten gewisseld over de volgende stappen die gezet moeten worden, en ook over welke strategische en tactische aansturing daarvoor het meest passend is. Ik ben van mening dat een andere vorm van leiderschap voor Klaverblad het beste is. Na bijna 32 jaar verbonden te zijn geweest aan Klaverblad maak ik, met vertrouwen in de toekomst, graag plaats voor nieuw leiderschap. Dit betekent dat ik terugtreed als bestuurder van Klaverblad en dat de RvC op zoek gaat naar een nieuwe CEO. Ik bedank iedereen met wie ik in de loop der jaren heb mogen samenwerken voor de fijne samenwerking en kijk terug op een fantastische tijd bij Klaverblad.”

Peter Paul Barth werkte sinds 1992 voor Klaverblad Verzekeringen en heeft verschillende functies gehad binnen de organisatie. Vanaf 2005 maakte hij deel uit van de directie en in 2017 werd hij benoemd tot voorzitter van de directie.

Opvolger
De RvC heeft het voornemen Albert Bakker te benoemen tot interim-bestuurder en interim-voorzitter. Hierbij treedt hij terug als voorzitter van de RvC. Hij heeft in het verleden ruime ervaring opgedaan in de verzekeringssector, onder andere als CEO van elipsLife Nederland. Bakker gaat zich richten op de toekomst van Klaverblad Verzekeringen, samen met medebestuurder Jordi van Irsen.

Albert Bakker: “De RvC spreekt grote waardering uit voor wat Peter Paul betekend heeft voor de ontwikkeling tot het bedrijf dat Klaverblad nu is. Hij heeft Klaverblad in de markt gepositioneerd als een onderscheidende zelfstandige verzekeraar, waarbij de mens centraal staat. Door na zijn aantreden als CEO de verandering in de strategische en tactische aansturing in te zetten, heeft hij de basis gelegd voor een moderne toekomstgerichte verzekeraar.”
Geplaatst op 13-11-2023

< VorigeVolgende >


Share on: