Eén op de twee Registers-Experts heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag

Begin dit jaar heeft het NIVRE de enquête Grensoverschrijdend Gedrag onder al zijn Register-Experts uitgezet via Onderzoekdoen.nl. De vragen betroffen zowel werk gerelateerd grensoverschrijdend gedrag als grensoverschrijdend gedrag door een verzekerde, tegenpartij en/of opdrachtgever. De uitkomst van de enquête is ontstellend te noemen. Één op de twee Register-Experts heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en met name door een verzekerde, tegenpartij en/of opdrachtgever.


Door (een) verzekerde(n), tegenpartij(en) of opdrachtgever(s)

  • Meer dan de helft van alle respondenten heeft soms (48%) of vaak (3%) te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag door (een) verzekerde(n), tegenpartij(en) of opdrachtgever(s).
  • Deze slachtoffers hebben vooral te maken (gehad) met intimatie (79%) en bedreiging (52%).
  • Bij 46 procent van de slachtoffers die het gedrag bij de werkgever hebben gemeld, zijn in alle gevallen maatregelen getroffen door de werkgever.
  • Van de slachtoffers van het grensoverschrijdende gedrag laat 35 procent het gedrag hun handelen soms (34%) of vaak (1%) beïnvloeden. 15 procent heeft soms overwogen om te stoppen met hun werk door het grensoverschrijdende gedrag.


Rol van het NIVRE
39% van de respondenten vindt dat het NIVRE een rol heeft ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Deze rol kan gaan over het geven van trainingen hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag tot het faciliteren in een meldpunt.

Stappen van het NIVRE
Uit de enquête uitkomsten is gebleken dat grensoverschrijdend gedrag een ketenbrede aanpak behoeft. Grensoverschrijdend gedrag ziet met name op de verzekerde, tegenpartijen en/of opdrachtgever.

De enquête vanuit het NIVRE is in navolging van de enquête van het LRGD (Beroepsorganisatie van Landelijk Gerechtsdeskundige), die een vergelijkbaar resultaat laat zien. Veel NIVRE register-experts zijn ook Gerechtsdeskundige en aangesloten bij het LRGD.
Het NIVRE werkt in samenwerking met LRGD, STAB (Gerechtelijk Omgevingsdeskundigen), NRGD (Gerechtelijk Deskundigen binnen het strafrecht) en de NOVA (Orde van Advocaten) aan een ketenbrede aanpak voor de Gerechtelijk deskundige, waaronder dus ook veel NIVRE-experts.

In het licht van bovenstaande ketenaanpak, heeft het NIVRE de vraag om een ketenbrede samenwerking op gebied van grensoverschrijdend gedrag ook uitgezet bij het Verbond van Verzekeraars. Over de verdere ontwikkelingen zullen we iedereen via de nieuwsbrief zoveel mogelijk op de hoogte houden.

Bijgaand de link naar de uitkomst van de NIVRE-enquête Grensoverschrijdend Gedrag.

Geplaatst op 18-09-2023

< VorigeVolgende >


Share on: