FERMA dringt aan op prioriteit van groene en digitale transitie

FERMA dringt er bij Spaans voorzitterschap op aan belangrijke EU-beleidsdossiers op het gebied van groen en digitale transitie over de eindstreep te trekken. Vooruitgang is cruciaal om Europees concurrentievermogen te stimuleren en voortzetting van dynamische en betaalbare (her)verzekeringsmarkt mogelijk te maken nu de EU-verkiezingen naderen.

De Federation of European Risk Management Associations (FERMA) heeft het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie opgeroepen om van vooruitgang op het gebied van de groene en digitale transitie een prioriteit te maken om het concurrentievermogen van de EU te versterken en de strategische autonomie te vergroten, terwijl ook de blijvende effectiviteit en betaalbaarheid van de particuliere (her)verzekeringsmarkt wordt gewaarborgd.

In haar paper "Contribution to the Spanish Presidency of the Council of the EU - 'Europe, closer': what does this mean for Risk Managers?", roept FERMA op tot definitieve actie op verschillende wetgevingsfronten, waaronder de richtlijn inzake Corporate Sustainability Due Diligence (CS3D) en Solvency II, maar ook tot het aanpakken van de behoefte aan adequate verzekeringsdekking om de overgang naar een koolstofarme economie te vergemakkelijken en tot meer samenwerking op het gebied van cyberweerbaarheid.

Het Spaanse voorzitterschap, dat loopt van 1 juli tot 31 december 2023, vindt plaats in een belangrijke periode voor de EU-beleidsvorming, aangezien in 2024 de EU-verkiezingen plaatsvinden.

Met het oog op de risicomanager in de context van het programma van het Spaanse voorzitterschap, behandelt de FERMA-paper drie belangrijke gebieden:
  • De groene overgang bevorderen
  • De open strategische autonomie van de EU waarborgen - met een digitale focus
  • De sleutelrol van verzekeringsbeheer bij het ondersteunen van de overgang
 
FERMA ondersteunt de ambities van CS3D en de noodzaak voor bedrijven om de milieu- en mensenrechtenimpact in hun toeleveringsketens aan te pakken, maar het document onderstreept het belang van het verankeren van een risicogebaseerde benadering in het hart van de regels, waardoor bedrijven prioriteit kunnen geven aan activiteiten op deze fronten. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat Europa een leidende rol blijft spelen in het vergemakkelijken van de overgang naar een koolstofarme economie en tegelijkertijd concurrerend blijft.
 
In het document staat "Om de groene transitie te ondersteunen en de effecten van klimaatverandering zinvol te bestrijden, pleit FERMA voor een meer risicogebaseerde benadering van due diligence op de waardeketen, afgestemd op internationale normen."
 
In het document wordt ook gewezen op de behoefte aan "betaalbare en adequate verzekeringsdekking" om organisaties te ondersteunen bij hun transitie-inspanningen en wordt gewezen op het belang van het dichten van de groeiende beschermingskloven op dit front. "FERMA is bezorgd dat de private (her)verzekeringsmarkt onvoldoende innovatieve, betaalbare of concurrerende oplossingen voor risico-overdracht biedt", aldus het document.
 
Wat Solvency II betreft, dringt FERMA opnieuw aan op een meer proportioneel kader, dat volgens FERMA "captive (her)verzekeringsondernemingen uiteindelijk de status van ondernemingen met een laag risicoprofiel zou geven, wat ondernemingen in de EU meer opties zou geven voor hun strategieën voor risico-overdracht".
 
Met het oog op de digitale transitie in de context van Europa's ontwikkeling naar een grotere strategische autonomie, prijst FERMA de focus van het Spaanse voorzitterschap op het verminderen van cyberrisico's en het bereiken van een hoger niveau van cyberveiligheid.
 
Terwijl de discussies over de voorgestelde Cyber Resilience Act voortduren, roept FERMA het voorzitterschap op om politieke consensus over de wetgeving te bereiken: "Voor risicomanagers is het ethos van 'cyber security by design' in de wetgeving een positieve en noodzakelijke ontwikkeling." FERMA voegt hier echter aan toe: "We zijn ons bewust van de mogelijke vertakkingen die een dergelijke wetgeving kan hebben op de verzekeringsmogelijkheden voor bedrijven" en benadrukt de uitdaging om ervoor te zorgen dat er producten beschikbaar zijn die voldoen aan de risicobehoeften van kopers.

FERMA wijst ook op de bevindingen van haar recente gezamenlijke rapport Cyber Insurance Dialogue: How Europe can lead the way to cyber resilience en dringt er bij het voorzitterschap op aan om een jaarlijkse cyber resilience top te organiseren met alle belangrijke belanghebbenden.

Dirk Wegener, voorzitter van FERMA, zei over het rapport: "FERMA kijkt uit naar de samenwerking met het Spaanse voorzitterschap in deze kritieke periode. De risicomanagementgemeenschap heeft een centrale rol te spelen in het bevorderen van ontwikkelingen op al deze kritieke fronten en het bijdragen aan de voortdurende concurrentiekracht van de Europese markt."

Juan Carlos López Porcel, voorzitter van AGERS, voegde hieraan toe: "AGERS gelooft dat door een nauwe samenwerking tussen FERMA, de risicomanagementgemeenschap en het Spaanse voorzitterschap van de EU een centrale rol kan spelen in het ondersteunen van de Raad bij het realiseren van veel van zijn risico- en veerkrachtgerichte ambities. We zijn ervan overtuigd dat de gebieden waar FERMA zich op richt, zullen helpen om een robuustere en relevantere toeleveringsketen voor overheden en bedrijven te garanderen, ten voordele van de EU als geheel."

Daniel San Millán, voorzitter van IGREA, concludeerde: "De start van het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de EU is duidelijk een belangrijke en opwindende ontwikkeling voor IGREA. Wij beschouwen de risicoprioriteiten die FERMA bij de Raad heeft aangedrongen als cruciaal, niet alleen vanuit het oogpunt van risicomanagement, maar ook voor de algehele concurrentiepositie van de EU. Wij zijn ervan overtuigd dat deze gebieden van fundamenteel belang zijn om ervoor te zorgen dat Europa een zeer bevorderlijk en productief bedrijfsklimaat blijft."
 
Geplaatst op 28-07-2023

< VorigeVolgende >


Share on: