Rechtszaken voor topmannen van failliete Silicon Valley Bank

Op maandag 13 maart zijn boze aandeelhouders van de omgevallen Silicon Valley Bank (SVB) naar de rechter gestapt. Zij beschuldigen CEO Greg Becker en CFO Daniel Beck ervan dat ze aandeelhouders slecht hebben ge├»nformeerd over de risico's die het bedrijf liep door de hoge rentes van de laatste tijd. Het faillissement van de bank leidde tot onrust op de financi├źle markten, waarbij gevreesd wordt dat andere banken ook geraakt worden.

SVB moest onlangs obligaties verkopen, maar door de hoge rentes waren die obligaties minder populair onder beleggers. Hierdoor moest de bank ze verkopen voor een bedrag dat flink lager was dan het bedrag waarvoor de bank ze had gekocht. Om het verlies te dempen, werden nieuwe aandelen uitgegeven. Dit was voor rekeninghouders een indicatie dat het niet goed ging met SVB. Daarom haalden ze massaal hun geld van de bank, wat een bankrun wordt genoemd. De bank had niet genoeg geld in kas om al die rekeninghouders te betalen en ging daardoor afgelopen vrijdag bankroet.
 
Hoewel Nederlandse pensioenfondsen, waaronder het ambtenarenfonds ABP, schade lijden door het faillissement van SVB, gaat het om relatief kleine bedragen. APG, dat het geld van een aantal pensioenfondsen belegt, had eind vorig jaar zo'n 140 miljoen euro aan aandelen van SVB en voor 230 miljoen euro aandelen in First Republic. Die bank is niet failliet, maar de waarde van de aandelen is wel flink gekelderd. Hoewel het om honderden miljoenen gaat, vormen de beleggingen in SVB en First Republic samen minder dan 0,1 procent van het totale belegde vermogen van 541 miljard euro.
 
Het faillissement van SVB en de beschuldigingen tegen het management zullen ongetwijfeld leiden tot rechtszaken en verdere onderzoeken. Het is belangrijk dat bedrijven en hun leidinggevenden verantwoordelijkheid nemen voor hun beslissingen en daar transparant over communiceren naar aandeelhouders en andere belanghebbenden. Dit draagt bij aan het vertrouwen in de financiële sector en de stabiliteit van de markten.


Federal Reserve
Met de Amerikaanse Federal Reserve die de rente blijft verhogen in een reeds vertragende economie, werden de Amerikaanse banken vorig jaar gedwongen om door ongewone economische omstandigheden te navigeren. Het goede nieuws? De stijgende rente was een buitenkansje, want de nettorentebaten van de FDIC-banken stegen in de eerste drie kwartalen van het jaar met 16,5% tot 456 miljard dollar.

Dat was niet genoeg om de hogere voorzieningen voor kredietverliezen op de balansen, de daling van de totale deposito's omdat de stimuleringspijp van de pandemie opdroogde en een crash van de inkomsten uit de kapitaalmarkten te compenseren. Volgens gegevens van de FDIC daalden de totale netto-inkomsten van banken in de 12 maanden tot 30 september met 6% tot 260 miljard dollar.

Forbes' 14e jaarlijkse lijst America's Best Banks kijkt naar groei, kredietkwaliteit en winstgevendheid in de 12 maanden tot 30 september 2022, om de 100 grootste (naar activa) beursgenoteerde banken en thrifts te rangschikken van best naar slechtst.

Na de publicatie van deze lijst op 16 februari 2023 stortte de Silicon Valley Bank van SVB Financial Group in en werd op 10 maart onder FDIC-controle geplaatst als gevolg van een bankrun die werd ingegeven door vrees voor haar renterisico. Kleinere regionale en gemeenschapsbanken die het grootste deel van hun inkomsten uit rente halen, domineren de bovenste helft van de lijst, terwijl multinationale banken die meer inkomsten genereren uit verzekering en adviesvergoedingen het hardst zijn getroffen door de economische vertraging. Alle vier de biljoen-dollarbanken blijven achter in het onderste derde deel van de lijst, waaronder Wells Fargo met 1,9 biljoen dollar aan activa op de laatste plaats.
 
Bron: NU.nl
Geplaatst op 14-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: