Meer bijna-ongevallen rond het spoor in 2022

ProRail meldt dat het aantal bijna-ongevallen op het spoor het afgelopen jaar flink is gestegen. De oorzaak is dat mensen die zich op een plek in de buurt van het spoor bevinden daar niks te zoeken hebben. In 2021 ontstond daardoor 43 keer bijna een aanrijding. In 2022 maar liefst 95 keer. Op overwegen die veiliger zijn gemaakt vonden in 2022 minder (bijna-)ongevallen én minder ongevallen met dodelijke slachtoffers plaats.

Fikse toename door spoorlopers
Het aantal bijna-ongevallen op het spoor nam vorig jaar dus stevig toe. Verrassend genoeg komt die groei door een toename van het aantal bijna-ongevallen op de vrije baan en op stations. Het gaat dus veelal over spoorlopers: mensen die zich in de buurt van het spoor begeven waar dat absoluut niet de bedoeling is.

Het aantal bijna-ongevallen dat zij veroorzaakten is in een jaar tijd meer dan verdubbeld: van 43 bijna-ongevallen in 2021, naar 95 het afgelopen jaar. Bij overwegen nam het aantal bijna-ongevallen juist af, zowel met wegverkeer als met voetgangers.

Overwegen
Het aantal dodelijke ongevallen rond overwegen is teruggelopen tot twee in 2022. In de jaren daarvoor lag dat aantal hoger. ProRail werkt sinds een aantal jaar aan het verminderen van het aantal overwegen. Zeker de niet actief beveiligde overwegen, zogenaamde NABO, willen we graag sluiten. Van de 180 openbare NABO zijn er sinds 2018 al 112 gesloten.

Minder dodelijke slachtoffers
We hebben minder overwegen en dat verklaart ook dat er minder dodelijke slachtoffers vallen bij ongelukken op overwegen. Tussen 2000 en 2010 overleden daarbij jaarlijks gemiddeld ruim 25 mensen. Het dieptepunt was 2003, toen er 39 slachtoffers te betreuren waren. Sindsdien is een flinke daling ingezet. Afgelopen jaar overleden twee personen bij een ongeval op een overweg. Het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar is daarmee gedaald tot iets onder de vijf dodelijke slachtoffers per jaar. Onze ambitie is nog minder overwegen en zo nog meer veiligheid.

Zo maken we het veiliger

  • We saneren overwegen
  • We plaatsen camera’s rond het spoor
  • Rondom overwegen en stations plaatsen we hekken
  • We geven lessen op scholen
  • We doen proeven met flitscamera’s bij overwegen
Bron: ProRail
Geplaatst op 29-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: