Groei van het NIVRE is een positief signaal voor de branche

Het NIVRE heeft in het afgelopen jaar opnieuw een gestage groei doorgemaakt. Uit de cijfers blijkt dat de vergrijzing minder invloed heeft gehad dan aanvankelijk werd verwacht. Op 31 december 2022 sloot het jaar af met een totaal aantal ingeschrevenen van 2435, wat een mooie prestatie is voor het NIVRE.

Het NIVRE Register is een belangrijk register voor deskundigen op het gebied van schade-expertise. Het biedt een kwaliteitskeurmerk en waarborgt de professionaliteit van de ingeschrevenen. De groei van het NIVRE is een positief signaal voor de branche en laat zien dat er behoefte is aan kwaliteit en deskundigheid op het gebied van schade-expertise.

Het NIVRE blijft zich inzetten voor verdere professionalisering en kwaliteitsborging in deze sector en zal zich blijven inzetten om de groei ook in de toekomst voort te zetten.
 
Verdeling per 31 december 2022
1614 NIVRE -experts
52 Kandidaat-NIVRE-experts.
680 Geregistreerden in de gelieerde Registers
89 Aspiranten

Per branche zijn de 1614  NIVRE-experts in de volgende branches geregistreerd
Agrarisch 22
ATV 132
Brand 386
Motorvoertuigen 211
Opname Bouwkundig 51
Personenschade 641
Scheepvaart 57
Toedrachtonderzoek 55
Transport/Goederen 59
 
De gelieerde Registers zijn als volgt verdeeld
Coördinatoren Fraudebeheersing 279
Risicodeskundigen 37
VRT 364
 
In 2022 zijn er totaal 121 geregistreerde uitgeschreven
34 pensioen
14 aspiranten waarvan inschrijvingsduur is verstreken
4 personen hebben de PE niet behaald
4 verplichte module niet gedaan
2 andere baan waar de nieuwe werkgever geen BAV kon overleggen
2 NIVRE-experts Normenverklaring 2022 niet ondertekend.
3 door ziekte niet langer geregistreerd willen blijven
27 niet langer werkzaam in de branche
2 overleden
29 op eigen verzoek zonder opgave van reden
 
Het eerste kwartaal van 2023 is nog niet om en er zijn nu al 95 nieuwe inschrijvingen verwerkt!
  
Geplaatst op 27-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: