Komt infrastructuur renewable energy in gevaar door natuurrampen?

In een recent rapport van GCube, verzekeraar van renewable energy, wordt bekeken hoe de renewable energy sector het doet in een tijd van veelvuldige natuurrampen. Bestaat er een kans dat de verzekeringssector renewable energy volledig gaat uitsluiten wanneer ons opnieuw een jaar van ongekende natuurrampen te wachten staat?

Dat de kans bestaat dat renewable energy volledig wordt uitgesloten is in ieder geval de mening van Fraser McLachlan, CEO van de Engelse verzekeraar GCube, dat onlangs het rapport Noord Amerikaans Natuurrampen Update publiceerde.

Uit de studie blijkt dat de Noord-Amerikaanse renewable energy sector afgelopen zomer recordverliezen van honderden miljoenen dollars hebben geleden door de extreme weersomstandigheden. McLachlan vertelde aan het magazine Risk & Insurance® dat de totale verzekerde verliezen worden geschat op ongeveer 700 miljoen dollar, dat is ook nog eens exclusief de orkaan Ian, waar de verzekerde verliezen alleen al liggen tussen de 350 en 400 miljoen dollar.
 
McLachlan: "Het is verreweg het slechtste jaar voor natuurrampen dat we tot nu toe hebben gezien en de trend zal alleen maar erger worden, zoals blijkt uit de voorgaande jaren.
Het is ‘The Perfect Storm’; een overvloed aan catastrofale verliezen in een zeer kort tijdsbestek waarbij verzekeraars zijn getroffen door een schadelast van 50 miljard tot 70 miljard dollar en orkaan Ian heeft ervoor gezorgd dat herverzekeraars hun prijzen hebben verhoogd om hun kosten te dekken. Mijn grootste angst is dat, als we nog zo'n jaar krijgen, verzekeraars zouden kunnen besluiten om helemaal geen dekking meer te bieden voor renewable energy bronnen."
 
Extra kosten en tekorten
Dan zijn er nog de vele tekorten en vertragingen in de toeleveringsketen en de aanzienlijk stijgende reparatie- en vervangingskosten voor verzekerden als gevolg van het huidige inflatoire klimaat. Deze kwestie werd in september nog besproken door leiders van de Amerikaanse markt voor renewable energy verzekeringen tijdens de jaarlijkse adviesraad van GCube.
 
Dramatische verschuiving van het weerpatroon
Volgens het GCube-rapport hebben enkele van de meest destructieve natuurrampen van de afgelopen jaren de sector renewable energy aanzienlijk overschreden. De meeste schade is veroorzaakt door niet-gemodelleerde weersomstandigheden zoals hagel- en windstormen, die veel vaker voorkomen en meer schade aanrichten dan de traditionele rampen zoals orkanen en overstromingen.
 
Bovendien zijn duurzame projecten in omvang toegenomen, zodat bij een natuurramp een groter oppervlak wordt blootgesteld. Het meest kwetsbaar zijn zonne-installaties, waarbij 80% van de schadeclaims voortvloeien uit externe gebeurtenissen zoals overstromingen, hagel en tornado's.
 
Erger nog, de huidige voorspellingsmodellen hebben moeite om deze ongekende gebeurtenissen bij te houden. En de financiële impact van deze verliezen belemmert de ontwikkeling van robuuste strategieën om het probleem aan te pakken.
 
"Hoewel de toenemende frequentie van extreem weer en natuurrampen ons niet verbaast, is de toenemende ernst van de verliezen en de voortdurende moeite van de sector om deze risico's te beheersen een zorgwekkende trend", aldus McLachlan. "Het ongekende groeipotentieel dat door de Inflation Reduction Act is vrijgemaakt, zal weinig waard zijn als de Noord-Amerikaanse renewable sector er niet in slaagt extreme weerrisico's te bestrijden."
 
Feit is dat de marktcorrectie niet ver genoeg is gegaan om de toenemende ernst van deze gebeurtenissen aan te pakken en de duurzame groei van de Amerikaanse renewable energy te beschermen, zo blijkt uit de studie. Maar het probleem is zo ernstig dat een aanzienlijke stijging van de rente de groei van het Amerikaanse wind- en zonne-energiesegment in gevaar zou kunnen brengen, zo waarschuwde de studie.
 
"Vooral de markt voor zonne-energie is al jaren ondergewaardeerd", aldus McLachlan. "Verzekerden zijn zo gewend geraakt aan een bepaalde prijs dat wanneer die moet worden verhoogd zodat herverzekeraars hun kosten kunnen dekken, dit als een grote schok komt en vaak betekent dat ze niet in staat zijn om door te gaan met de bouw van het duurzame project omdat ze er in hun oorspronkelijke budgettering geen rekening mee hadden gehouden."
 
Toenemende niet-gemodelleerde gebeurtenissen
 
De situatie zal alleen maar erger worden, zo blijkt uit het rapport, want de niet-gemodelleerde gebeurtenissen nemen toe en overtreffen de gemodelleerde rampen in termen van frequentie, met 40 zware stormen die harde wind, hagel, tornado's en derecho's omvatten die in de afgelopen drie jaar zijn geregistreerd. Ter vergelijking: in dezelfde periode waren er 13 traditionele stormen zoals orkanen.
 
Ze zijn ook ernstiger, zoals blijkt uit het feit dat de hagelschade dit jaar alleen al in Texas naar verwachting meer dan 300 miljoen dollar zal bedragen. Dat is bijna tien keer zoveel als de geschatte verliezen door de orkaan Hanna in 2020.
 
Van de installaties die de meeste schade hebben geleden, heeft zonne-energie sinds 2020 veel meer te lijden gehad dan windenergie, zowel wat betreft de frequentie als de ernst van de schadeclaims. Dit staat in schril contrast met de technologische ontwikkelingen op het gebied van windturbines, die gericht zijn op schaal, sterkte en weerbestendigheid tegen ernstige gebeurtenissen zoals tyfoons.
 
In de studie wordt geconcludeerd dat de sector renewable energy meer moet doen om de kwaliteit en de sterkte van de in de structuren en installaties gebruikte materialen te verbeteren. Zonnetechnologieën zijn bijvoorbeeld bijzonder kwetsbaar gebleken voor hagel, wat zwakke punten blootlegt in de huidige normen voor botsproeven in de sector: bij de hagelproeven van de Internationale Elektrotechnische Commissie worden projectielen van 25 mm gebruikt, die half zo groot zijn als de gemiddelde hagelsteen van een zware hagelbui.
 
 
Beter gebruik van historische gegevens
In de toekomst moeten risicomodelleurs en verzekeraars de beschikbare historische weergegevens gebruiken om deze niet-gemodelleerde gebeurtenissen op te sporen. Door een vast patroon van gebeurtenissen vast te stellen, kunnen zij het risico nauwkeuriger beoordelen, beperken en verzekeren.
 
Verliezen moeten ook afzonderlijk worden geregistreerd voor elk type gebeurtenis om doeltreffender modellen tegen dat specifieke gevaar te kunnen opstellen. Bijvoorbeeld het onderscheid tussen tornado's en derecho's.
 
Van hun kant moeten projectmanagers en duurzame-energiebedrijven met hun verzekeraars en makelaars samenwerken om de sublimieten regelmatig te herzien. Dat vereist het gebruik van de nieuwste inzichten in natuurrampen en extreme weersomstandigheden om ervoor te zorgen dat hun activa volledig gedekt zijn in het geval van een claim.
 
McLachlan concludeerde: "Gecoördineerde inspanningen in de hele waardeketen zijn nodig om het beleid te versterken, het gebruik van gegevens te verbeteren en de modellerings- en testprocedures te actualiseren en duurzame groei voor de sector te ondersteunen. Ons laatste rapport is een duidelijke oproep tot samenwerking in de Amerikaanse hernieuwbare-energiesector om maatregelen te ontwikkelen om de gevolgen van extreem weer te bestrijden en een stabiele en succesvolle energietransitie te creëren."
Bron: Risk & Insurance®
Geplaatst op 18-11-2022


Share on: