VNAB verwelkomt nieuwe leden binnen de technische commissies

VNAB heeft een aantal nieuwe leden binnen de technische commissies. Annet Govaert-Proos (Ecclesia) is toegetreden tot de Technische commissie Cyber, Robin van der Heiden (Aon) en Mathijs Jansen (Avéro Achmea) tot de Technische commissie Varia, Jan Hoes (HDI) tot de Technische commissie Engineering en Angela Pieneman (Raetsheren) tot de Technische commissie Transport.

Foto: ​Annet Govaert-Proos (Ecclesia)

Annet Govaert-Proos: “Nu onze branche voor grote uitdagingen staat om cyberrisico’s verzekerbaar te houden door o.a. een belangrijke rol te pakken op het gebied van bewustwording en preventie, kijk ik ernaar uit om hier met mijn opgebouwde kennis een bijdrage aan te kunnen leveren”, zegt Annet. Zij volgt Barlas Durmus op in de Technische commissie Cyber.


Robin van der Heiden neemt het stokje van Aad Mijnans over binnen de Technische commissie Varia. Wat hem aanspreekt in zijn nieuwe rol als commissielid: “Alle ontwikkelingen in de wereld hebben raakvlakken met verzekeringen. Ik vind het leuk om samen met andere leden over deze ontwikkelingen van gedachten te wisselen en bij te dragen aan het up-to-date houden van de voorwaarden van de schadeverzekeringen.”


Commissie collega Mathijs Jansen volgt Siebe van der Zon op en laat weten: “Het lijkt mij erg interessant om met vakgenoten kennis te delen en mee te denken over beleid op specifieke vaktechnische punten. De Technische commissie Varia biedt mij daarvoor een uitstekende mogelijkheid.”


Eric Kerkhof wordt opgevolgd door Jan Hoes. Ook Jan vindt het aspect van kennisdeling binnen de Technische commissie Engineering belangrijk: "We worden beter door het delen van onze kennis en op te leiden.”


Wilfried Tol maakt plaats voor Angela Pieneman in de Technische commissie Transport. Zij draagt graag met veel enthousiasme bij aan de ontwikkelingen in de enerverende transportbranche.

Geplaatst op 01-04-2022

< VorigeVolgende >


Share on: