Nieuwe Kifid-reglementen in vraag- en antwoordvorm

Per 1 april 2022 heeft Kifid nieuwe, geactualiseerde reglementen die toegankelijker en begrijpelijker zijn voor de gebruikers. Aan de hand van vragen en antwoorden kunnen consumenten, ondernemers, financiële dienstverleners en hun vertegenwoordigers gemakkelijk en snel informatie vinden over hoe de klachtprocedure en de beroepsprocedure bij Kifid werken. Beide nieuwe reglementen hebben de instemming van de minister van Financiën.


Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie en tevens directeur van Kifid, over de nieuwe reglementen:  “Dit is een krachtige invulling van toegankelijk en begrijpelijk willen zijn voor de mensen die bij Kifid aankloppen. Zodra je klikt op een vraag, kom je direct bij het antwoord. Allemaal zoveel als mogelijk opgeschreven in toegankelijke taal en waar nodig zijn lastige begrippen voorzien van een nadere uitleg.”

 

Zelfde werkwijze, duidelijker opgeschreven

De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en beroepen verandert niet. De vertrouwde manier van werken is wel duidelijker opgeschreven in de vorm van vragen en antwoorden. In het reglement van de Commissie van Beroep in de vorm van vragen en regels. Bij gebruik van het online reglement betekent een muisklik op een vraag in de inhoudsopgave, dat je direct terechtkomt bij het antwoord of de regel. Daar waar in het reglement wordt verwezen naar andere vragen/antwoorden of regels, kom je met een muisklik op de verwijzing direct bij de desbetreffende informatie. Soms is het gebruik van moeilijke begrippen onontkoombaar; in een apart kader is dat begrip dan nader uitgelegd. Daarnaast is gebruik gemaakt van enkele infographics en tabellen om informatie overzichtelijk en beeldend weer te geven. 
 

Eén reglement voor consumenten en ondernemers
Tot nog toe was er een apart reglement voor consumentenklachten en aparte reglementen voor klachten van kleinzakelijke ondernemers. En ook voor de behandeling van beroepen waren er aparte reglementen van toepassing. In de nieuwe reglementen, die vanaf 1 april 2022 gelden, is het reglement voor consumenten en de reglementen voor kleinzakelijke ondernemers samengevoegd tot één reglement. Dit betekent dat Kifid straks één reglement heeft voor de behandeling van klachten door de Geschillencommissie en één reglement voor de behandeling van beroepen door de Commissie van Beroep. Specifieke informatie die alleen geldt voor consumenten of alleen voor kleinzakelijke ondernemers is in de nieuwe reglementen te vinden in afzonderlijke hoofdstukken.

 

Expertise van buiten
Om te komen tot toegankelijkere en begrijpelijkere reglementen heeft Kifid gebruik gemaakt van de kennis en expertise van Osage.  Daarnaast zijn de bevindingen van een ABC-testpanel naar aanleiding van de eerste concepten behulpzaam geweest om te komen tot deze nieuwe reglementen.

 

Alleen voor nieuwe klachten en beroepen
De nieuwe reglementen gelden voor klachten en beroepen die vanaf 1 april 2022 worden ingediend. Voor de klachten en beroepen die vóór die datum zijn ingediend, blijven de huidige reglementen van kracht.

 

Het nieuwe reglement voor de behandeling van klachten door de Geschillencommissie van Kifid en het nieuwe reglement voor de behandeling van beroepen door de Commissie van Beroep van Kifid zijn vanaf 1 april 2022 te vinden op de website van Kifid. 

Geplaatst op 31-03-2022

< VorigeVolgende >


Share on: