Forse omzetgroei voor De Goudse in 2021

Ondernemersverzekeraar De Goudse sloot 2021 af met een positief resultaat en een forse omzetgroei. De verzekeraar heeft in 2021 een nettowinst geboekt van € 47,4 mln, € 30,9 mln. méér dan in 2020. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen hebben daar in 2021 positief aan bijgedragen.

Bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester
 

Positief resultaat
De totale omzet groeide – als gevolg van autonome groei en een aantal acquisities – in het afgelopen jaar met € 83 mln. naar € 867 mln. De solvabiliteit (Solvency II) kwam eind 2021 uit op 203% (2020: 197%) en het aansprakelijk vermogen groeide van € 434 mln. naar € 518 mln.

 

Goudse Schadeverzekeringen N.V. behaalde een nettoresultaat van € 39,9 mln. (2020: € 1,8 mln.). Het nettoresultaat van Goudse Levensverzekeringen N.V. bedroeg € -4,9 mln. (2020: € 18,2 mln.). Dit is een rechtstreeks gevolg van een versterking van de voorzieningen met € 19,5 mln. ten laste van het resultaat door aanpassingen in de rekenrente. Het resultaat was afgezien van deze aanpassing conform verwachting positief.

 

VLC & Partners, waarvan De Goudse meerderheidsaandeelhouder is, heeft in 2021 wederom een gezonde groei gerealiseerd, zowel autonoom als niet-autonoom. Door een aantal gerichte overnames van kwalitatief hoogstaande bedrijven wist zij haar positie op de adviesmarkt verder te verstevigen op het gebied van risicomanagement en employee benefits, met specialisatie in de branches ICT, zorg, maakindustrie en zakelijke dienstverlening. Door de verkoop van een deel van het belang van VLC & Partners, dat onderdeel was van de acquisitie van Mutsaerts, is een verwateringsresultaat geboekt van € 14,8 mln.

 

Van coronacrisis tot wateroverlast
Bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester is tevreden over de manier waarop het bedrijf zich heeft ontwikkeld. ‘Voor veel van onze relaties, met name in de horeca, was het opnieuw een loodzwaar jaar als gevolg van de coronamaatregelen. Wij hebben net als in 2020 geprobeerd hen daarin tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het bieden van betalingsregelingen.’ Wat de schadelast betreft was de extreme regenval in Limburg natuurlijk het meest opmerkelijke moment van 2021. Bouwmeester: ‘Als gevolg daarvan werd ook een groot beroep op onze medewerkers gedaan. Het is mooi om te zien dat we zowel de getroffen ondernemers als hun adviseurs van dienst hebben kunnen zijn op het niveau dat ze van ons verwachtten.’


Herijking strategie

Voor De Goudse was 2021 naar omstandigheden een goed jaar, met groei in alle kernsegmenten, inclusief particuliere verzekeringen. Bouwmeester: ‘Naast de financiële resultaten is natuurlijk de tevredenheid van assurantieadviseurs en eindklanten één van onze belangrijkste ijkpunten. We zijn dan ook blij met de resultaten die we scoorden in het PerformanceMonitor onderzoek van IG&H, met top 3 posities in de markten voor Schade Zakelijk (1e), Inkomen Collectief (2e), Inkomen Individueel (3e) en Schade Particulier (3e). Een geweldig compliment voor het hele bedrijf.’
Om de groei en stabiliteit van het bedrijf ook in de komende jaren te waarborgen maakte het bestuur in 2021 een begin met het herijken van de strategie voor 2022 - 2026. ‘Onze strategische focus op zaakschade- en inkomensproducten voor de mkb-markt verandert niet, verwacht ik,’ zegt Bouwmeester daarover. ‘En onze samenwerking met onafhankelijke adviseurs al helemaal niet, want daar hebben mkb-ondernemers juist het meeste baat bij. Maar voor ons als zelfstandig verzekeringsbedrijf blijft het nodig om onszelf en de wereld om ons heen kritisch te bevragen en waar nodig de strategie daarop aan te scherpen.’
 

Verwachtingen 2022
Ook 2021 werd nog gekenmerkt door de coronacrisis. De organisatie heeft zich met succes aan het hybride werken aangepast en verwacht de balans in het nieuwe jaar weer meer naar werken op kantoor te kunnen verleggen. De Goudse blijft de effecten van de coronapandemie ook in 2022 continu monitoren. Bouwmeester: ‘Met name de ontwikkelingen bij Verzuim en de instroom in de WIA blijven we volgen. Waar nodig en mogelijk nemen we maatregelen om de effecten zo veel mogelijk te minimaliseren.’

Het bestuur van De Goudse verwacht dat in 2022 de winstgevendheid zich normaliseert en het bedrijf verdere groei kan realiseren, ook met VLC & Partners, de in 2021 geacquireerde Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. én met Anker, de doelgroepenverzekeraar waarin De Goudse haar belang onlangs heeft uitgebreid naar 100% (2021: 30%). Tegelijkertijd beseft het bedrijf dat ook de meest realistische verwachtingen door geopolitieke ontwikkelingen onderuit kunnen worden gehaald. ‘De oorlog in Oekraïne, zet al onze cijfers, prognoses en belangen in een zeer relativerend daglicht,’ vindt Geert Bouwmeester. ‘Wij hopen dan ook boven alles dat er snel een einde komt aan de beschietingen en al het lijden als gevolg daarvan. Zowel in het belang van de Oekraïners zelf als van de wereld om hen heen.’


 

Geplaatst op 22-04-2022

< VorigeVolgende >


Share on: