VNAB-college: over Solvency II en modelillusies

Op woensdag 30 maart organiseert de VNAB in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Erasmus Universiteit (EUR) het online VNAB-college: over Solvency II en modelillusies. Tijdens deze ochtend wordt u uitgenodigd om plaats te nemen in de digitale collegebanken en wordt u door dagvoorzitter prof. mr. Mop van Tiggele - van der Velde (EUR) meegenomen in de wereld van Solvency.

Solvencypijlers
Het afsluiten van elk verzekeringscontract brengt een kapitaalbeslag met zich mee voor de verzekeraar. De rekenregels daarvoor zijn vastgelegd in Solvency II. Andreas van Rooijen (HDI Specialty SE) zal een inleiding verzorgen vanuit de Solvencypijlers en Solvency II benaderen vanuit het oogpunt van een schadeverzekeraar.

Solvency II en modelonzekerheid
Er zijn meerdere mogelijkheden om het kapitaalbeslag uit te rekenen: door gebruik te maken van het standaardmodel of door te rekenen met een intern model. Aan de andere kant zijn er ook mogelijkheden door te kiezen voor wel of niet herverzekeren van (een deel van) de risico’s. Tijdens zijn presentatie zal Antoon Pelsser (UvA) stilstaan bij de mogelijke nadelen en gevaren van het 'optimaal' gebruik maken van deze keuzemogelijkheden als dat gebeurt met het oogmerk om het kapitaalbeslag voor de verzekeraar zo laag mogelijk te houden.

Impact van Solvency II op balans en kapitaalpositie verzekeraars
Amba Zeggen (Probability & Partners) zal tijdens haar presentatie stilstaan bij de impact van Solvency II op de balans en kapitaalpositie van verzekeraars. Welk impact heeft Solvency II op het businessmodel van verzekeraars? Welke managementopties hebben verzekeraars? En wat is de verwachte impact van de herziening van Solvency II?

Programma
10.00 - 10.05 Opening door Mop van Tiggele
10.05 - 10.35 Solvencypijlers door Andreas van Rooijen
10.35 - 11.05 Solvency II en modelonzekerheid door Antoon Pelsser
11.05 - 11.15 Pauze
11.15 - 11.45 Impact Solvency II op balans en kapitaal door Amba Zeggen
11.45 - 12.00 Afsluiting met vragenronde door Mop van Tiggele

Aanmelden voor dit event is vereist. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een e-mail naar marketing@vnab.nl. 

Voor wie
Dit event is bedoeld voor eenieder die werkzaam is bij een verzekeraarslid, makelaarslid of geassocieerd partner van de VNAB. Ook niet-leden die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, Adfiz of de NVGA zijn deze ochtend van harte welkom. U kunt uzelf en eventueel uw collega's aanmelden.

Sprekers van het event:
Andreas van Rooijen is als Lead Legal, Compliance en Operational Risk Management werkzaam bij HDI Global Specialty SE. Hij heeft een achtergrond in de advocatuur is in diverse functies al bijna 30 jaar werkzaam in de verzekeringsindustrie. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de effecten van technologie op de verzekeringsindustrie en is co-founder van meerderde fintech/insuretech startups.

Prof. dr. Antoon Pelsser is werkzaam als consultant bij Risk at Work, tevens bijzonder hoogleraar Enterprise Risk Management aan de Universiteit van Amsterdam, hoogleraar Financiering en Actuariële Wetenschappen aan de Universiteit Maastricht en research fellow bij kennisnetwerk Netspar. Hij heeft gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften, zoals Journal of Economic Theory en is een Honorary Fellow van het Institute of Actuaries in Groot-Brittannië.


Amba Zeggen is partner Risk Management & Insurance bij Probability & Partners (P&P) en heeft ruime ervaring met Solvency II vanuit verschillende expertise. Amba was in de aanloop naar Solvency II bij de DNB mede verantwoordelijk voor de voorbereiding van de verzekeringssector op Solvency II pillar II vereisten. Daarnaast heeft Amba de afgelopen tien jaar verzekeraars ondersteund als zelfstandig consultant en als partner bij P&P met de voorbereiding, implementatie en beheersing van Solvency II op verschillende onderwerpen (kapitaal/risk management, actuariële vereistenen, het interne model, risk governance en risk culture).

Naast partnerconsultant is Amba o.a. docent aan de Actuariële Executive Master en de Executive Master Insurance & Risk van de UvA waarin zij doceert over Solvency II-vereisten en praktijkcases. Daarnaast is zij commissaris bij de schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij en de Captive verzekeraar van Heineken. Amba heeft wiskunde en actuariële wetenschappen gestudeerd en meer dan twintig jaar ervaring in de financiële sector.

Geplaatst op 15-03-2022

< VorigeVolgende >


Share on: