Aantal brandstofdiefstallen afgelopen week gestegen

Volgens het in België gevestigde schade-expertisebureau XOLUTIONS is door de ongekende brandstofprijzen de transportsector doelwit geworden van een groot aantal gevallen van brandstofdiefstal. Een dergelijke diefstal kan bij beschadiging van de brandstoftank makkelijk oplopen tot drieduizend euro per schadegeval.

Pleziervaartuigen
Ook lijkt het dievengilde geïnteresseerd te zijn in brandstof uit pleziervaartuigen. Volgens watersport TV online, is afgelopen week op een jachthaven langs het Alkmaardermeer uit een of meer boten benzine/diesel gestolen. Of dit een een incident is of nieuwe trend wordt, is nog niet duidelijk. Eventuele gegevens zijn volgens navraag door watersport TV online bij de politie niet te achterhalen.

Voorkomen van diefstal van brandstof?
Werkmaterieel en vrachtwagens staan vaak onbeheerd op industrieterreinen of op afgelegen plaatsen geparkeerd. Ideale omgevingen voor criminelen. Zij kunnen makkelijk hun slag slaan en kunnen vaak ongestoord brandstof stelen. Met financiële gevolgen en vertragingen voor de bedrijven waarvan de brandstof wordt gestolen. Wat kunt u hier tegen doen?
 

Brandstoftanks zijn 's avonds vaak volgetankt
Fabrikanten adviseren om de brandstoftank ’s avonds vol te tanken. Door het aftanken wordt condensvorming tegen gegaan. Condens heeft een negatief effect op het brandstofsysteem. Ook criminelen zijn hiervan op de hoogte en zij weten dan ook dat de meeste brandstoftanks ’s avonds vol zijn. De manier waarop de brandstof uit de tanks wordt gehaald is wisselend. Met een losse slang of via een elektrische vloeistofpomp wordt de brandstof uit de tank gehaald. De brandstof wordt daarna in losse jerrycans meegenomen.


Preventietips om brandstofdiefstal te voorkomen
Afsluitbare tankdop
Er zijn tankdoppen met een slot erin. Ook zijn er tankdoppen met een extern hangslot. Hiermee wordt de toegang tot de tank geblokkeerd.


Vlotterplaat afdekking
Criminelen kunnen ook via een andere manier dan via de tankopening de brandstof stelen. Dat kan ook via de wartelplaat in de brandstoftank. De vlotter is in de brandstoftank gemonteerd via een wartelplaat. De vlotterplaat is door deze wartelmontage eenvoudig los te nemen, waardoor de toegang tot de brandstof mogelijk wordt. Door deze wartelplaat af te dekken, wordt het uitnemen van de vlotter onmogelijk.


Tankvulopening blokkeren
Door een korf in de vulopening aan te brengen, wordt het onmogelijk om met een slang in de tank te komen. Overhevelen of leegpompen is dan onmogelijk.


Elektronisch brandstof beveiligingssysteem
Een elektronisch brandstof beveiligingssysteem werkt effectiever en beperkt de gevolgschade aanzienlijk. Door een elektronisch brandstof beveiligingssysteem te installeren bewaak je het brandstofniveau. Als het brandstofniveau afwijkend (snel) zakt, wordt een stil alarm of sirenealarm ingeschakeld. Er zijn verschillende soorten verkrijgbaar.​


Parkeren
Zorg voor voldoende bescherming van uw bedrijfsparkeerplaats. Maak gebruik van de voorziene parkeerplaats met camerabewaking langs de openbare weg.
Bron: Xolutions en VMD Koster verzekeringen
Geplaatst op 15-03-2022

< VorigeVolgende >


Share on: