Online platform AutoTechPoint gelanceerd

In opdracht van de AutoTech Alliantie heeft TagPoint Training een online platform ontwikkeld om kennis en veiligheidsbewustwording binnen de autoschadebranche te kunnen borgen. Deze nieuwe tool wordt onder de naam AutoTechPoint gelanceerd en is ontwikkeld voor zowel de productie- als frontoffice medewerker.

Actuele onderwerpen op het gebied van ADAS, connectiviteit, verbindingstechnieken en veilig werken aan elektrische auto’s komen aan de orde. De trainingen bevatten ter afsluiting een overall kennistoets. Iedere twee maanden zullen er nieuwe modules worden toegevoegd. In een overzichtelijk dashboard zal de voortgang van alle medewerkers te volgen zijn. Daarmee is aantoonbaar vastgelegd dat je medewerkers getraind zijn. Deze aanpak ondersteunt de branche om te voldoen aan de zorgplicht. 

Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft dat onjuist herstelde auto’s tikkende tijdbommen kunnen zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de nieuwste modellen, die voorzien zijn van de meeste geavanceerde technologieën. Dit type auto vereist bij schade een geheel nieuw vakmanschap. Blijven kennis en kunde daarbij achter, dan neemt het risico op onjuist herstel fors toe. Met de komst van het nieuwe wagenpark verandert de branche snel. “Het herstellen van de jongste generatie auto’s vereist een geheel nieuw vakmanschap”, stelt Geeke Feiter - van Heuvelen, directeur schade van het Verbond van Verzekeraars in een artikel van Automotive
 
Ook de zorg van schadeherstellers groeit met de dag om veilig en vakkundig auto’s te moeten herstellen, waarvan weinig tot geen kennis beschikbaar is. Het is essentieel dat de herstelcapaciteit in de markt naar een kwalitatief hoger niveau groeit. Om deze specifieke reden is de AutoTech Alliantie opgericht. Deze groep vooruitstrevende schadeherstellers heeft de krachten gebundeld om verenigd veilig herstel te borgen. Dit alles volgens de richtlijnen van de autofabrikant. Zo wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën, zoals augmented reality-brillen om op afstand les te geven in de werkplaats en zo conform de richtlijnen van de autofabrikant te kunnen herstellen. 
 
Bij het borgen van veilig schadeherstel is het van belang dat medewerkers zich continu blijven ontwikkelen. Daarom heeft de AutoTech Alliantie in samenwerking met Tagpoint Training een Leven lang leren-programma ontwikkeld, zodat de kennis en kunde bij medewerkers actueel blijft. Met het online programma van AutoTechPoint biedt de Alliantie, als eerste én enige, online trainingen aan die specifiek gericht zijn op veilig schadeherstel, risicoherkenning en gedragsbeïnvloeding. Het interactieve trainingsprogramma verbetert het herkennen van risico’s, wat bewust gedrag realiseert. Dit unieke programma is ontwikkeld in samenwerking met gedragspsychologen. Het traint de hersenen, verbetert de waarneming en verhoogt de bewustwording. In de trainingen wordt gebruik gemaakt van psychologische impulsen, video’s en serious gaming om de gewenste gedragsverandering te realiseren. 
 
De leden van de AutoTech Alliantie starten dit jaar exclusief met deze trainingen. Later dit jaar komt AutoTechPoint ook beschikbaar voor andere belanghebbenden. De trainingen worden in abonnementsvorm aangeboden en 2-maandelijks geüpdatet. Lees hier meer over AutoTechPoint op de website.
Geplaatst op 16-03-2022

< VorigeVolgende >


Share on: