Verkeer en letselschade: hebt u alle kennis voorhanden?

(Weg)verkeer en letselschade zijn helaas vaak met elkaar verbonden. U hebt daarom actuele en betrouwbare kennis nodig voor het bijstaan van uw client of organisatie. Leer van goed beoordeelde en ervaren docenten uit de letselschadepraktijk, zoals mr. Ferda van Benthem, mr. Jorg van den Enden en mr. Jasper Keizer, en kies voor een bijeenkomst van Studiecentrum Kerckebosch. NIVRE PE- en/of NOvA PO-punten zijn toegekend.

Er is altijd een bijeenkomst die passend is voor uw wensen en vak. Volg bijvoorbeeld een van deze bijeenkomsten:
 
7 april 2022
Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder (art. 6:174 en 162 BW). In ieder geval passeren de diverse relevante arresten van de Hoge Raad de revue en wordt stilgestaan bij de impact daarvan in de praktijk.
 
14 april 2022
De SVI & de letselschaderegeling
Binnen de SVI kan sprake zijn van uiteenlopende polisvoorwaarden die grote gevolgen kunnen hebben voor de letselschaderegeling na een ongeval. U krijgt inzicht in de juridische haken en ogen van de SVI & de letselschaderegeling.
 
14 april 2022
Europees recht en verkeersongevallen
De docenten wijzen u de juiste weg voor het verhalen van (letsel)schade bij internationale verkeersongevallen. Daarnaast is er aandacht voor belangwekkende jurisprudentie en actuele ontwikkelingen. Toepasselijk recht en (letsel)schaderegeling in Europees perspectief.
 
20 april 2022
Whiplash en de beperkingenvraag
Lessen uit de jurisprudentie en literatuur in whiplashzaken voor het bewijs van beperkingen voor arbeid en zelfwerkzaamheid.
 
 
Wat zeggen uw vakgenoten over onze cursussen: 
‘Duidelijk verhaal en goede voorbeelden. De spreker wist waar ze het over had.’
‘Erg betrokken docent, goed luisterend en inspringend op vragen vanuit de groep.’
‘De praktijk en theorie werden goed aan elkaar verbonden.’
 
Klik hier om naar de volledige agenda van Kerckebosch te gaan >
Geplaatst op 18-03-2022