Het eerste jaar van het NKL: veel bereikt en ambitieus

Op 1 januari 2020 is het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) gelanceerd. In dit keurmerk zijn alle normen ondergebracht voor partijen die betrokken zijn bij de afwikkeling van letselschade. Op 17 maart 2022 gaf Arjan Loonstra van Q-Consult Insurance (QCI) een presentatie over zijn beeld uit de audits voor het NKL.

Het aantal keurmerkhouders is na de introductie met bijna 20% gegroeid tot 159. De keurmerkhouders zijn verdeeld over de advocatuur, belangenbehartigers (expertise), herstelgerichte dienstverleners, WA-expertisekantoren, WA-verzekeraars, Medisch verzekeraars en Rechtsbijstandsverzekeraars.

Op 17 maart 2022 gaf Arjan Loonstra van Q-Consult Insurance (QCI) op verzoek van het Platform van De Letselschade Raad een presentatie over zijn beeld uit de audits voor het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). QCI verzorgt de onafhankelijke auditing bij de keurmerkleden. 
 
Intrinsieke motivatie alleen is niet genoeg
In de praktijk constateert QCI dat het merendeel van de keurmerkhouders intrinsiek gemotiveerd is om aan de kwaliteitsnormen te voldoen. Zij zien het NKL als waardering van de investering in kwaliteit. Maar intrinsieke motivatie alleen is niet genoeg. Een keurmerk moet ook van commerciële waarde zijn, bijvoorbeeld doordat verwijzers en opdrachtgevers van je eisen het keurmerk te hebben (overheid, zorgverzekeraars, rechtsbijstandsverzekeraars, WA-verzekeraars, grote werkgevers e.d.).

De keurmerkhouders hebben in die zin nog wel wat wensen:
  • Het vergroten van het onderscheidend vermogen t.o.v. niet-NKL-kantoren, het NKL moet doorslaggevend zijn in keuze die benadeelden maken voor een belangenbehartiger;
  • Verwijzers moeten nog meer refereren aan het belang van het NKL voor benadeelden (assurantietussenpersonen, zorgverleners, zorgverzekeraars etc.);
  • Samen kwalijke praktijken aanpakken, zoals dubbel declareren of buitensporige vergoedingen betalen voor het werven van nieuwe dossiers.
 
Mooie ontwikkelingen en prioriteiten voor verbetering
Naast een beeld per doelgroep schetst QCI in de presentatie een aantal mooie ontwikkelingen en prioriteiten voor verbetering. Inhoudelijk moet het NKL in de nabije toekomst aandacht besteden aan:
  • het minder overheersend maken van het medisch traject in lichte en middelzware letselzaken;
  • het versnellen en toegankelijker maken van het medisch expertisetraject, dit is zeer belastend en vertragend voor benadeelden;
  • intensiveren van overleg tussen partijen, gericht op betere en snellere communicatie en minder corresponderen.
 
Het mooie van het NKL is dat alle partijen die een rol spelen in de branche daar samenkomen. Zij bepalen samen de normen, praten over wenselijke ontwikkelingen en het oplossen van problemen in de branche. De belangrijkste uitdaging voor het NKL is ervoor te zorgen dat zij nog meer een platform van samenwerking wordt op basis van gezamenlijke belangen. Neem bijvoorbeeld de strijd tegen de ongereguleerde en ondeskundige belangenbehartiger. Zowel WA-verzekeraars als belangenbehartigers hebben er belang bij dat hier een gerichte aanpak op wordt ontwikkeld.

Een andere opgave is ervoor te zorgen dat een aantal belangrijke spelers in het proces, die nu nog niet in het NKL vertegenwoordigd zijn, in de nabije toekomst gaan toetreden. Denk met name aan de medisch adviesbureaus, de WA-advocatuur en grote zelfregelende organisaties (werkgevers, overheidsinstellingen). 

De Letselschade Raad, en de hele letselschadebranche, mag met trots terugkijken op een mooi eerste jaar NKL. En het NKL is ambitieus, dus in de komende jaren wordt er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het keurmerk. 
Geplaatst op 22-03-2022

< VorigeVolgende >


Share on: