Swiss Re 1,4 miljard winst en heeft ambitieuze financiële doelstellingen

Swiss Re boekte in 2021 een nettoresultaat van USD 1,4 miljard en een rendement op eigen vermogen (ROE) van 5,7%, dankzij de opmerkelijke prestaties van zijn property- en casualtyactiviteiten. Swiss Re kondigt verder nieuwe, ambitieuze segmentdoelstellingen aan en streeft naar een stijging van het rendement op eigen vermogen van de Groep tot 10% in 2022 en 14% in 2024.

Foto: CEO Swiss Re Christian Mumenthaler

CEO Christian Mumenthaler: "2021 betekende een belangrijk keerpunt voor Swiss Re. Ondanks de nog steeds grote gevolgen van COVID-19 en een groot aantal grote natuurrampen gedurende het hele jaar, behaalden we een winst van 1,4 miljard dollar. Er is hard gewerkt om de bedrijfsprestaties te verbeteren, met een rigoureuze focus op de kwaliteit van de portefeuille en verzekeringstechnische uitmuntendheid. Onze resultaten voor 2021 zijn een bewijs van deze inspanningen, en we zijn ervan overtuigd dat onze prestaties zullen blijven verbeteren."
 
Swiss Re verbetert winstgevendheid aanzienlijk ondanks gevolgen COVID-19
Het netto resultaat van 2021 is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het nettoverlies van 878 miljoen dollar in 2020. Het verlies van USD 2,4 miljard had te maken met schades door natuurrampen evenals COVID-19-gerelateerde claims van 2 miljard dollar. Het overgrote deel van de COVID-19-verliezen ontstond in de L&H Re-activiteiten, terwijl de impact op de property- en casualty-activiteiten minimaal was. Exclusief het effect van COVID-19 bedroeg het nettoresultaat van Swiss Re USD 3,0 miljard, een stijging van 39%.

Swiss Re bleef in al zijn activiteiten groeien, waardoor de netto verdiende premies en honoraria voor de Groep ten opzichte van het voorgaande jaar met 4,8% stegen tot USD 42,7 miljard in 2021.
 
P&C Re rapporteert sterke winst dankzij verbeterde kwaliteit portefeuille
In 2021 rapporteerde P&C Re een nettowinst van USD 2,1 miljard, vergeleken met een nettoverlies van USD 247 miljoen in 2020. Het resultaat over 2021 weerspiegelt de verbeterde kwaliteit van de portefeuille en tariefstijgingen, alsmede gunstige beleggingsresultaten. De netto verdiende premies van P&C Re zijn met 5,3% gestegen tot USD 21,9 miljard, dankzij aanhoudende prijsverbeteringen, een gedisciplineerd acceptatiebeleid en gunstige wisselkoersontwikkelingen.
 
 
Succesvolle P&C Re-vernieuwingen in januari
P&C Re heeft op 1 januari 2022 contracten met een premievolume van USD 8,9 miljard vernieuwd. Dit betekent een volumestijging van 6% ten opzichte van de contracten die voor vernieuwing in aanmerking kwamen. Er werd een sterke groei gerealiseerd in de property- en specialtybranches, waarbij het premievolume als gevolg van natuurrampen met 24% toenam. P&C Re heeft in deze vernieuwingsronde een prijsstijging van 4% gerealiseerd. Dit compenseerde volledig de conservatievere verliesverwachtingen, die een voorzichtige visie op inflatie en andere veranderingen in blootstelling weerspiegelen.
 
 
Paul Murray benoemd tot CEO Reinsurance Asia en regionaal president
Paul Murray is benoemd tot CEO Reinsurance Asia, Regional President en lid van het Group Executive Committee, met ingang van 1 april 2022. Hij volgt Russell Higginbotham op, die CEO van Reinsurance Solutions wordt. Beiden zullen blijven rapporteren aan Moses Ojeisekhoba, CEO Reinsurance. Paul Murray is momenteel Head Life & Health Products in Reinsurance, een functie die hij sinds december 2018 bekleedt. Sinds hij in 2003 bij Swiss Re in dienst trad, heeft hij een reeks senior leidinggevende functies bekleed in Azië en EMEA, evenals in verschillende wereldwijde functies. 
 
Christian Mumenthaler: "We zijn verheugd dat Russell Higginbotham deze nieuwe, belangrijke functie heeft aanvaard, waarmee hij onze Reinsurance Solutions-strategie vooruit stuwt. Dit is een groeiend onderdeel van onze Reinsurance franchise die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, en we hebben er alle vertrouwen in dat Russell dit naar het volgende niveau zal tillen. Met Paul Murray hebben we een sterke leider met meer dan 25 jaar ervaring in her/verzekering. Zijn sterke inzicht in de Aziatische markt, prestatiegerichtheid en diepgaande kennis van Life & Health business, die een belangrijk deel uitmaakt van onze Aziatische activiteiten, maken hem de ideale kandidaat voor deze rol."
 
Financiële doelstellingen en vooruitzichten
Gesteund door de toegenomen onderliggende winstgevendheid van de onderneming, de gunstige marktvooruitzichten en de voortdurende kostendiscipline heeft Swiss Re nieuwe ambitieuze financiële doelstellingen voor de Groep bekendgemaakt. Swiss Re streeft naar een verhoging van het US GAAP Groepsrendement tot 10% in 2022 en tot 14% in 2024, terwijl het zich concentreert op het stimuleren van winstgevende groei in alle bedrijfsonderdelen. Daarnaast handhaaft Swiss Re zijn doelstelling om de economische nettowaarde per aandeel met 10% per jaar te laten groeien.
 
Voor 2022 verwacht Swiss Re een verdere verbetering van de prestaties van de schadeverzekeringsactiviteiten, dankzij de aanhoudende focus van de groep op de kwaliteit van de portefeuille in combinatie met stijgende prijzen. P&C Re streeft naar een genormaliseerde combined ratio van minder dan 94% voor 2022, terwijl Corporate Solutions streeft naar een gerapporteerde combined ratio van minder dan 95%.
 
L&H Re blijft aantrekkelijke mogelijkheden bieden voor bedrijfsontwikkeling, hoewel het in 2022 waarschijnlijk de gevolgen zal blijven ondervinden van de COVID-19-pandemie. Hiermee rekening houdend mikt L&H Re op een netto-inkomen van ongeveer USD 300 miljoen voor het jaar.
 
Christian Mumenthaler: "Met onze aangescherpte groepsstrategie en duidelijke prioriteiten op het gebied van bedrijfsontwikkeling zullen we het sterke traject voortzetten dat uit deze resultaten over het hele jaar blijkt. De nieuwe financiële doelstellingen voor de Groep en de afzonderlijke bedrijfsonderdelen weerspiegelen de ambitie om de winstgevendheid te verhogen en waarde te creëren voor onze aandeelhouders, klanten en medewerkers. Hoewel we ons in een onzekere omgeving bevinden wat de pandemie betreft, hebben we vertrouwen in het vermogen van de Groep om deze doelstellingen te halen, gesteund door onze zeer sterke kapitaalpositie."
Geplaatst op 25-02-2022

< VorigeVolgende >


Share on: