Branchevereniging LSA neemt afstand van betalen voor cliëntgegevens

Sommige belangenbehartigers betalen voor cliëntgegevens om zo een letselschadezaak in handen te krijgen. De Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) ziet deze praktijk met lede ogen aan en heeft onlangs met haar leden besloten dat LSA-advocaten niet mogen betalen om op deze wijze zaken binnen te halen. Bovendien hoopt de vereniging met dit initiatief het onderwerp op de agenda van minister Dilan Yeşilgöz te krijgen.

Provisieverbod opgeheven
Van oudsher gelden er strikte regels binnen de advocatuur. In de gedragsregels van de beroepsgroep is een provisieverbod opgenomen. Oftewel: betalen om een zaak te krijgen was voor advocaten altijd verboden. Sinds een aantal jaren is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan te betalen om een zaak binnen te halen. De LSA is geen voorstander van deze verruiming.


Honderden euro’s voor cliëntgegevens
In de praktijk komt het voor dat bijvoorbeeld assurantietussenpersonen gegevens van slachtoffers verkopen aan belangenbehartigers. Dat kan een letselschadeadvocaat zijn, maar ook een letselschaderegelaar of een medewerker van een letselschadebureau. Die hebben soms tot wel honderden euro’s over voor die gegevens.

Betalen voelt als handel in leed
De LSA neemt afstand van de handel in cliëntgegevens. Een zaak moet gaan naar de degene die de belangen van het slachtoffer optimaal behartigt en niet naar de hoogste bieder, zo staat onder meer in het verslag van de laatste ledenvergadering van de vereniging. De kwetsbare en afhankelijke positie waarin slachtoffers verkeren maken het onwenselijk dat derden worden betaald om hun persoonlijke gegevens te verstrekken.
Tijdens de ledenvergadering hebben de LSA-leden dan ook met elkaar afgesproken niet voor zaken te zullen betalen. Het aanvankelijke provisieverbod van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat door de LSA was overgenomen, blijft dan ook onveranderd in de kwaliteitsverklaring van de vereniging staan. Bovendien roept de LSA andere partijen binnen de letselschadebranche op om hun voorbeeld te volgen.

Signaal aan politiek
De LSA heeft ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid bericht hoe haar leden denken over de gang van zaken rond het betalen voor zaken in letselschadezaken. De LSA hoopt door het afgeven van dit signaal de minister te kunnen bewegen tot het instellen van een wettelijk verbod op het betalen van derden voor het verstrekken van persoonsgegevens van slachtoffers om daarmee zaken te verwerven.

Geplaatst op 18-02-2022

< VorigeVolgende >


Share on: