Verbond: Maak investeren door verzekeraars mogelijk via Solvency II

Insurance Europe en Invest Europe vinden ook dat de Europese Commissie de herziening van Solvency II moet aangrijpen om verzekeraars, als belangrijke institutionele beleggers, in staat te stellen lange termijn investeringen te doen in de Europese economie. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd standpunt van beide partijen.

Zoals het Verbond in een eerder bericht heeft aangegeven, werkt Solvency II over het algemeen goed, maar leidt het kader ook tot onnodige kosten en belemmeringen. Dit geldt zeker als het gaat om de mogelijkheden van verzekeraars om langetermijnproducten aan te bieden en te investeren in langetermijndoelen die de EU nastreeft op het gebied van economische herstel, duurzame groei en de klimaattransitie.  Volgens Insurance Europe en Invest Europe leidt dit tot een nadelig effect voor alle soorten beleggingen in aandelen, inclusief private equity en durfkapitaal.

Om dit effect tegen te gaan zou de EC drie dingen kunnen aanpassen in het huidige kader:

  • Maak de capaciteit van verzekeraars om risico’s te nemen vrij via passende verlagingen van de risicomarge en verbeteringen aan de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag;
  • Vermijd onnodige en buitensporige verhogingen van kapitaalvereisten (bijvoorbeeld onnodige verhogingen van verplichtingen door wijzigingen in de extrapolatie van de risicovrije rentecurve);
  • Verbeter de behandeling van aandelen in Solvency II door de criteria voor de ondermodule langetermijnvermogen (LTE) aan te passen zodat het in de praktijk werkt. De voorgestelde wijzigingen veranderen niets in de beoogde reikwijdte van de LTE-categorie. Deze blijven risicogebaseerd en beschermen de klant.  Groot voordeel van deze aanpassingen is dat deze methodiek beter rekening houdt met de manier waarop verzekeraars hun langetermijnportefeuilles inrichten en beheren.

Deze verbeteringen in combinatie met de andere voorstellen vergroten de mogelijkheden van verzekeraars als lange termijnbeleggers te investeren in alle soorten aandelen, waaronder private equity, risicokapitaal en infrastructuur. Het biedt verzekeraars de kans hun investeringskracht in te zetten voor een krachtig Europa.

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 22-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: