Subsidieaanvraag Adfiz en OvFD voor omscholingstrajecten toegekend

In maart hebben Adfiz en OvFD samen een subsidieaanvraag ingediend voor de subsidieregeling 'NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk'. De subsidie is gericht op (om)scholing voor behoud van werk en overgang naar ander werk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 27 mei bekend gemaakt de subsidieaanvraag toe te kennen. Met de subsidie is een bedrag gemoeid van €950.000.

De subsidieregeling stond open voor samenwerkingsverbanden van sectoren, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere betrokken partijen. Mede dankzij de steun van de Stichting van de Arbeid, VNO-NCW en vakbond De Unie en in goed overleg met enkele opleidingsinstituten hebben Adfiz en OvFD met succes een aanvraag ingediend.
 
Enno Wiertsema: “Het vinden, binden en ontwikkelen van de juiste mensen voor onze sector heeft al langere tijd onze onverdeelde aandacht. In 2019 wijdden we er nog een Zakelijk Platform aan en ook in ons eerder dit jaar verschenen Meerjarenplan 2021-2023 is veel aandacht voor beroepsontwikkeling en het op peil houden van de adviescapaciteit. Dat het altijd aandacht vereist om professionals en jonge talenten te interesseren voor het vak van adviseur is geen geheim. De nu door het ministerie toegekende subsidieaanvraag en de bereidwilligheid van opleiders om op de doelgroep toegespitste opleidingen te ontwikkelen gaat ons zeker helpen de juiste mensen te interesseren, te motiveren en op te leiden voor een toekomst binnen het adviesvak.”
 
Colinda Rosenbrand: “We zijn heel blij met de toekenning van de subsidie, ook in het licht van een arbeidsmarkt die door de gevolgen van het coronavirus onzeker is. Banen zijn onzeker en ondernemingen moeten misschien noodgedwongen hun deuren sluiten, terwijl de adviesbranche grote behoefte heeft aan nieuwe, gemotiveerde en goede medewerkers. Onze sector kan inzetten op hulp bieden bij het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkenden. Deze subsidie en de opleidingen die hiervoor ontwikkeld worden kunnen werkzoekenden en werkenden die hun baan dreigen te verliezen aan een nieuwe toekomst in ons mooie adviesvak helpen.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Geplaatst op 03-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: