Risicomonitor Bedrijfsbranden: relatief veel bedrijfsbranden in coronajaar

Maandag 14 juni heeft het Verbond van Verzekeraar de Risicomonitor Bedrijfsbranden gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het aantal bedrijfsbranden relatief hoog (3.617) was in vergelijking met voorgaande jaren. En dat terwijl er veel bedrijven dicht waren in 2020 en veel werknemers thuiswerkten. Van 2017 tot en met 2019 lag het aantal bedrijfsbranden per jaar gemiddeld op 4.079 bedrijfsbranden per jaar.

De meeste branden ontstonden in panden met een industriële functie (30 procent), gevolgd door kantoren (23 procent) en winkels (20 procent). In de provincie Limburg registreerden verzekeraars in 2020 relatief gezien de meeste claims. Gemiddeld woedden daar 4,8 branden per 1000 zakelijke locaties, gevolgd door de provincie Noord-Brabant (4,5) en Overijssel (4,3).

 

De meeste branden in de jaren 2017-2020 ontstonden op doordeweekse dagen, vooral op maandag (gemiddeld 12,6 keer) en donderdag (gemiddeld 12,3 keer). Belangrijkste oorzaken van de branden in 2020 waren brandstichting, kortsluiting en menselijk handelen. De grootste omvang van de schade zagen verzekeraars bij bedrijven in de agrarische sector (o.a. stalbranden) en bedrijven die goederen opslaan. Branden bij dit soort ondernemingen leidden in circa een kwart van de gevallen tot het volledig afbranden van het bedrijfspand. Wat veelal leidt tot het faillissement van de ondernemer.

 

Brand voorkomen
Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: “Vaak is de impact van een brand groter dan ondernemers denken, dat is zeker het geval voor ondernemers waarvan de buffers door de coronacrisis lager zijn dan normaal. Bovendien lopen niet alleen de mensen die werken in het bedrijfspand gevaar door brand en rook, maar ook de omgeving van een brandend gebouw kan worden geraakt. Bijvoorbeeld door lekkende stoffen, giftige dampen of asbest.” Na een brand kunnen ondernemingen in grote financiële problemen komen als dit soort gevolgschade niet goed is verzekerd. Weurding: “Een brand zorgt namelijk vaak voor bedrijfsonderbreking, ongeveer de helft van de ondernemingen is na zo'n brand binnen twee jaar failliet. Het voorkomen van een bedrijfsbrand is om al deze redenen cruciaal.” Op de website Checklistbrand.nl kunnen ondernemers informatie over brandoorzaken vinden en zelf een risicoscan uitvoeren. Daarnaast stelden het Verbond en Brandweer Nederland eerder het visiedocument ‘Brandveilig ondernemen’ op.

 

Bedrijfscontinuïteit
Stichting Salvage, biedt eerste hulp na brand en is een initiatief van verzekeraars. In 2020 rukte de stichting 1450 keer voor bedrijfsbranden uit – ongeveer een derde van het totale aantal uitrukken. Johan van den Berg, directeur Stichting Salvage: “Wij zien dagelijks hoe verwoestend een brand is en wat de gevolgen zijn voor getroffen ondernemers. Onze coördinatoren gaan naar de brandlocatie, nemen zo snel mogelijk schadebeperkende maatregelen en adviseren de ondernemer over te nemen vervolgstappen. Deze snelle praktische hulp in de eerste uren is heel waardevol, dat is het moment waarop we de gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit nog positief kunnen beïnvloeden.”

 

Stalbranden
Een bedrijfsbrand heeft niet alleen grote consequenties voor de ondernemer, de maatschappelijke impact is ook erg groot, zo stelde de Brandweeracademie eerder al vast na onderzoek. Denk hierbij aan verkeersdoorstroming, rookoverlast en dierlijke slachtoffers bij stalbranden. “Bij branden met extreem grote compartimenten zoals logistieke hallen en veestallen zijn de panden niet altijd te behouden,” stelt Hans Zuidijk namens Brandweer Nederland. “Daarom zetten wij samen met het Verbond in op aanpassingen voor een duurzaam veilige samenleving.”

 

Het Verbond publiceert de Risicomonitor Bedrijfsbranden dit jaar voor de tweede keer en maakt hierbij gebruik van de cijfers geleverd door aangesloten verzekeraars en Stichting Salvage, die gedupeerden namens verzekeraars eerste hulp na brand biedt.


 

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 14-06-2021

< Vorige


Share on: