NLG-leden stemmen unaniem in met versoepeling lidmaatschapseisen

In een bijzondere ledenvergadering hebben de leden van NLG vorige week eenstemmig besloten hun lidmaatschap verplichtingen aan te passen aan de ontwikkelingen in de markt en hun eigen organisaties. De verzekeringsmarkt verandert snel en dit is ook het geval bij de leden van NLG.

Foto: voorzitter NLG René Mandos

Door autonome groei en overnames hebben sommige leden een omvang bereikt, waarbij sommige lidmaatschapseisen kunnen gaan knellen. Er is besloten om deze eisen op te heffen, niet alleen voor de grootste leden maar voor alle leden.
Dit betekent concreet dat verplichte deelname aan de drie NLG-ondernemingen op het gebied van pensioen, arbo en inkomensvolmacht per 1 januari 2022 niet meer van toepassing is.

Vooral bij het opheffen van de verplichting voor deelname aan het gezamenlijke inkomensvolmachtbedrijf verwacht voorzitter René Mandos enkele verschuivingen: “Binnen onze achterban zijn sommige kantoren zo sterk gegroeid dat zij eigenstandige inkomensportefeuilles beheren van tussen de tien en twintig miljoen euro premie. Zij onderzoeken of het zelfstandig hierin verder gaan, hen beter past dan in gezamenlijkheid. Uiteraard is deze overweging voor alle NLG-leden van toepassing. Mijn verwachting is echter, dat de meeste leden elkaar in grote mate blijven vinden in de huidige manier van samenwerken of in een wat aangepastere vorm. Daardoor zal het lidmaatschap voor alle leden wat comfortabeler aanvoelen, nu knelde het voor enkele leden.”

NLG rondt deze maand een intern onderzoek af naar waar de onderlinge specifieke voorkeuren van de leden liggen (inkomensvolmacht in eigen of gezamenlijk bedrijf). Ook vinden overleggen met betrokken verzekeraars plaats.
Bij NLG Pensioen en NLG Arbo zullen de versoepelingen van de lidmaatschapseisen naar verwachting op korte termijn niet tot grote bewegingen leiden. Mandos: “De omvang van de deelnemers in deze disciplines is onderling evenwichtiger, dus zijn de belangen ook gelijkluidender.”


NLG groep
NLG Groep is een samenwerkingsverband van onafhankelijke financiële dienstverleners verspreid over heel Nederland. De aangesloten kantoren zijn in zowel de particuliere markt als in de zakelijke markt actief, voornamelijk vanuit hun hoedanigheid als gevolmachtigd agent van een groot aantal verzekerings-maatschappijen. Door te opereren vanuit hun gemeenschappelijke kracht creëren de aangesloten kantoren voordelen voor klanten en leden om hun individuele doelstellingen te halen. 

De NLG Groep bestaat uit de onderdelen: NLG Volmacht, NLG Arbo, NLG Pensioen, NLG Werk, NLG HRM en NLG Verzekeringen. De gezamenlijke premieomzet bedraagt meer dan 600 miljoen euro. Hiermee behoort NLG in omzet tot de grootste intermediairbedrijven van Nederland.
 
Geplaatst op 16-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: