Aantal schades en het uitgekeerde schadebedrag in 2020 licht gestegen

Uit het op donderdag 17 juni gepubliceerde jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer blijkt dat het aantal schades en het uitgekeerde schadebedrag in 2020 licht zijn gestegen ten opzichte van 2019. Dit komt volledig door de groei van de wegmeubilairschade. De overige schadecategorieën zijn allemaal gedaald.

Ondanks het thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen hebben de medewerkers van het Waarborgfonds de claimanten goed bediend met vrijwel dezelfde hoge klanttevredenheid als vorig jaar. 

Schades
Ondanks dat door de coronacrisis het verkeer is afgenomen, is het aantal schades licht toegenomen. In 2020 werden 45.149 claims (betaalde schade: 65,7 miljoen euro) bij het Waarborgfonds ingediend en 44.345 in 2019 (59,1 miljoen euro). De claims worden geregistreerd in 4 verschillende categorieën (Wegmeubilair, Parkeerschaden, Overige materiele schaden en Letselschaden). Opmerkelijk is dat ten opzichte van 2019 alleen de categorie wegmeubilair is toegenomen. De andere categorieën zijn allen gedaald. 

Het toewijzingspercentage is stabiel gebleven op 80%. Onze interactieve video draagt bij aan minder onterecht ingediende claims omdat slachtoffers – vooraf – kunnen weten of er een kans is op schadevergoeding of dat een schade niet voldoet aan de criteria van het fonds. Dat scheelt veel werk. En nog belangrijker, het scheelt ook veel ontevreden claimanten.
 
Vlog
De vaste vloggers van de Vereende Wouter en Ray bezoeken in de eveneens vandaag gepubliceerde vlog  de afdelingsmanager, een medewerker en een claimant van het Waarborgfonds. De claimant vertelt hoe een onbekende auto schade heeft gereden aan zijn auto. Hierbij heeft hij verrassend bewijs verzameld. En uiteraard wordt uitgelegd wanneer en hoe men een claim in kan dienen bij het Waarborgfonds. 
 
Toekomst
Hoe de covid-pandemie zich verder ontwikkelt, speelt natuurlijk een belangrijke rol. Wat wordt ‘het nieuwe normaal’ voor de verkeersbewegingen in Nederland? En wat betekent dit voor de werkzaamheden van het Waarborgfonds? Daarnaast is de verwachting dat er, mede door verdere technische vernieuwingen, mogelijk nieuwe risico’s komen.

Zo houdt het Waarborgfonds de opkomst van elektrische voertuigen en de ontwikkelingen rondom het (verplicht) verzekeren van drones scherp in de gaten. Een belangrijk ander aspect dat aandacht verdient, is de geplande branchebrede introductie in 2021 van ‘de directe schadeafhandeling’. Hierdoor wordt het voor alle verzekerden mogelijk in veel gevallen de schade bij de ‘eigen verzekeraar’ te claimen in plaats van de claim in te dienen bij de ‘veroorzakende tegenpartij’. Voor nu zijn schades die worden veroorzaakt door onbekende daders nog geen onderdeel van de regeling. Het Waarborgfonds oriënteert zich samen met het Verbond van Verzekeraars op de vraag of de scope van de regeling in de toekomst ook moet worden uitgebreid naar het Waarborgfonds. 

U kunt hier het volledige jaarverslag inzien.
Geplaatst op 17-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: