Financieel adviseur begint met 2-0 achterstand

Naar aanleiding van de kamerbrief van demissionair minister Hoekstra omtrent de actieve provisietransparantie heeft Cas Verhage, directeur bij Nh1816 Verzekeringen, een opiniestuk toegestuurd naar alle samenwerkende financieel adviseurs van Nh1816. Volgens Cas Verhage creƫert de minister met deze uitwerking een ongelijk speelveld en onwerkbare situatie.

Financieel adviseur begint met 2-0 achterstand
Het is 2021, ik kijk naar het EK van 2020, en realiseer mij dat ik al jaren bestuurlijk word geconfronteerd met de ontwikkelingen rondom actieve provisietransparantie voor schadeverzekeringen. Er ligt nu een definitief advies via een brief van demissionair CDA minister Hoekstra. In het kort: de provisie op schadeverzekeringen moet door de adviseur vooraf nominaal per product aan de klant worden gecommuniceerd (schriftelijk of mondeling), omwille van het bespreekbaar maken (en claimen) van de beoogde dienstverlening door de klant. Met dat laatste is niks mis maar de vorm stel ik ter discussie. Verschillende analogieën over voetbal en een ongelijk speelveld schieten door mijn hoofd. Mijn conclusie is helder, sportieve deelname op een gelijk speelveld wordt de financieel adviseur onmogelijk gemaakt.
 
Keuze vrijheid
Wie mij kent of volgt weet mijn standpunt (zie o.a. AMweb nov 2017), de minister probeert hiermee een niet bestaand probleem op te lossen! Hierdoor ontstaan aannames, misinformatie, dwalingen en keuzes die uiteindelijk niet in het belang van de consument zijn. Ik vind het ook interessant om te weten wat de bakker overhoudt aan mijn heel bruin maar als ik vind dat zijn brood te duur is of niet de kwaliteit is die ik zoek, dan ga ik naar de volgende. Prijsconcurrentie is een sterker mechanisme dan provisietransparantie. De marges op schadeverzekeringen zijn gering en wil de consument niet voor de diensten van de adviseur betalen dan zal een voordeliger alternatief worden gezocht. Er is voldoende keuzevrijheid voor de consument..
 
Reclamekosten
Ik ben niet tegen transparantie en onze samenwerkende financieel adviseurs hebben niks te verbergen. De financieel adviseur ontvangt via de provisie een vergoeding voor werkzaamheden die hij doet voor de verzekeraar en de klant. Onder andere verzorgt de financieel adviseur een stukje acquisitie waarvoor een deel van de provisie bedoeld is. Echter, de verwervingskosten van directe aanbieders worden voor de consument in het voorstel van Hoekstra weggelaten. De miljoen euro’s reclamekosten, leadvergoedingen, affiliaties, etc. worden toch echt betaald door hun verzekerden. Waarom moet de financieel adviseur 100% transparant zijn over dienstverlening en (acquisitie)kosten, tot achter de komma, en hoeft een directe aanbieder die miljoenen euro’s niet te verantwoorden aan haar klanten? Dit is alsof Hoekstra de financieel adviseur een bekeuring geeft, terwijl directe aanbieders hen met 180km per uur inhalen.
 
Onwerkbaar
“Daarbij laat ik het aan de adviseur en/of bemiddelaar om te bepalen wat de beste vorm van informeren is. Dit kan zowel via een mondelinge als een schriftelijke mededeling”, aldus Hoekstra in de voorliggende brief. Wat mij betreft is hij de weg kwijt. De adviseur vragen om op deze manier transparant te zijn, in een ongelijk speelveld, is een belediging voor deze hardwerkende en essentiële beroepsgroep. Nominale provisie (mondeling) van te voren exact communiceren is lastig uitvoerbaar, wellicht zelfs onmogelijk. Een percentage is realistischer want dan kan de consument het op ieder moment zelf uitrekenen. Minister Hoekstra hoort de meningen in de markt wel maar luistert niet naar de juiste partijen. Het thans voorliggende voorstel is onwerkbaar!
 
Middenstand
Rechtstreeks werkende verzekeraars worden bevoordeeld en daarmee wordt een goed functionerende bestel omvergegooid. Wat volgt? Dat de adviseur de omzet (provisie) uiteen moet zetten in kosten huisvesting, personeel, auto, overhead, acquisitiekosten en wat voor advies en schadebehandeling overblijft? Directe aanbieders worden slechts gevraagd om de kenmerken van de dienstverlening te omschrijven. Maar ja, een gelijk speelveld met transparantie over affiliate vergoedingen is niet in het belang van de geraadpleegde partijen. De middenstand wordt in de verdediging gedrukt door CDA minister Hoekstra en onevenredig hard aangepakt. Bij deze trek ik de rode kaart voor dit plan.


Nh1816, Cas Verhage
Geplaatst op 18-06-2021

Volgende >


Share on: