18% minder wegongevallen door corona, stijging te zien tijdens versoepeling

Corona zorgt voor veel veranderingen, ook in het verkeer. In het eerste kwartaal van 2020 daalde het aantal ongevallen met ruim 12% ten opzichte van 2019. In hetzelfde kwartaal van 2021 is opnieuw een flinke daling van 18% zichtbaar ten opzichte van 2019. Tijdens de versoepelingen in de zomer van 2020 steeg het aantal wegongevallen juist weer. Dit blijkt uit onderzoek van Pricewise op basis van politiedata.

Meer wegongevallen tijdens versoepelingen coronamaatregelen
Uit politiedata blijkt dat Nederlanders tijdens de coronacrisis minder wegongevallen veroorzaakten. In de periode 2017-2019 nam het aantal ongevallen juist toe en deze stijging ging door tot corona ons land bereikte. In maart en april 2020, de eerste twee maanden van de lockdown in Nederland, was het aantal ongevallen een stuk lager. Waar het aantal wegongevallen in januari 2020 6.914 betrof, stond dit aantal in april 2020 nog maar op 4.815. 

In de zomermaanden waren er meer versoepelingen en nam het aantal wegongevallen toe. In de maand juli was het aantal wegongevallen met 6.932 alweer hoger dan in januari. In augustus 2020, toen de coronamaatregelen weer aangescherpt werden, daalde het aantal wegongevallen weer. Op basis van deze data lijkt het te verwachten dat het aantal wegongevallen weer toeneemt op het moment dat de maatregelen zich verder versoepelen.

Meer dan kwart ongevallen in Zuid-Holland
Uit de cijfers van het eerste kwartaal van 2021 blijkt dat er in Zuid-Holland de meeste wegongevallen plaatsvinden. Ruim 27,4% van alle wegongevallen in Nederland vindt plaats in deze provincie. Opvallend is dat het aantal wegongevallen tijdens de coronacrisis* hier niet het hardst daalde, namelijk met 15,1%. De grootste daling is te zien in Limburg; een daling van 28,1% in het aantal ongevallen. Flevoland en Friesland zagen ook beduidend minder ongevallen gebeuren; in Flevoland waren er 27,6% en in Friesland 25,2% minder wegongevallen. De minste veranderingen zijn te zien in Gelderland en Drenthe. In Gelderland zijn er 11,9% en in Drenthe 12,9% minder wegongevallen gebeurd. Gemiddeld daalde het aantal ongevallen in Nederland met 18%.

Ondanks minder ongevallen daalt autopremie doorgaans niet
Verzekeraars baseren de autopremie op diverse risicoanalyses op de langere termijn. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar het afgelopen jaar, maar ook naar schadestatistieken van voorgaande jaren. Op basis hiervan doen verzekeraars een voorspelling voor de komende jaren. Het totaal aantal schadeclaims heeft daarnaast ook invloed op de hoogte van de autopremies. Tijdens de coronacrisis zijn er minder schadeclaims ingediend en was het aantal wegongevallen lager, waardoor autoverzekeraars minder kosten hadden. Veel consumenten zien dit niet direct terug in de premie van hun autoverzekering. Een aantal verzekeraars speelt wel in op het gedaalde aantal wegongevallen en schadeclaims. ABN AMRO en Univé hebben de autopremies verlaagd. Verzekeraar Promovendum gaf in mei en juni 2020 10% korting op de autopremie aan bestaande klanten. Andere autoverzekeraars houden de premie stabiel om te voorkomen dat de premie fors stijgt als er een jaar volgt met meer ongevallen. 

Thuiswerken kan aantal ongevallen laag houden
Veel bedrijven blijven thuiswerken aanhouden als gevolg van corona. Dit betekent dat er dagelijks minder mensen op de weg zijn, wat het aantal ongelukken kan verminderen en waarmee er een kans bestaat dat de autopremies uiteindelijk verlagen. Opvallend is dat uit onderzoek van Pricewise blijkt dat 95% van de Nederlanders niet van plan is de dekking van hun autoverzekering te veranderen, ondanks dat zij minder kilometers maken. Een (eventuele) premieverlaging zal over een paar jaar blijken.

*Cijfers gebaseerd op wegongevallen in Q1 van 2019-2021

Geplaatst op 09-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: