Saxion en Instituut Fysieke Veiligheid bundelen krachten

Hogeschool Saxion en Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gaan de komende jaren nauw samenwerken. De kennis en expertise van Saxion en IFV op het gebied van veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg leidt tot gezamenlijke onderwijsontwikkeling en toegepast onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken.

Daarnaast wordt IFV betrokken bij het ontwikkelen van onderwijs- en onderzoeksprogramma's in het nieuwe kenniscentrum voor veiligheid en digitalisering in Apeldoorn. Op 2 februari hebben Anka Mulder, voorzitter van College van Bestuur Saxion en IJle Stelstra, algemeen directeur IFV, tijdens een online meeting deze samenwerking - vastgelegd in een convenant 2021-2025 - bekrachtigd. Dit in (online) aanwezigheid van de burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts.


Anka Mulder: "Met de expertise van IFV kunnen we het onderwijsaanbod voor studenten en professionals op het terrein van veiligheid doorontwikkelen en uitbreiden. Dat geldt tevens voor onze onderzoekspositie waar we de krachten bundelen. En tot slot is het erg waardevol dat IFV aansluit bij onze samenwerking in Apeldoorn waar we met de Politieacademie, UT en andere partners bouwen aan een toonaangevend kenniscentrum op het gebied van veiligheid en digitalisering." 


IJle Stelstra; "Onderwijs, kennisdeling en onderzoek nemen een prominente plek in bij het IFV. Ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing, energietransitie en het belang van informatieveiligheid volgen zich in een rap tempo op. Het is daarom des te
belangrijker om gezamenlijk op te trekken en zowel het IFV als Saxion bundelen middels dit convenant hun krachten. Ik hecht veel waarde aan de ontwikkelingen binnen het scholingsaanbod en zie deze samenwerking als een positieve ontwikkeling voor de veiligheidssector."


"Deze samenwerking tussen Saxion en IFV komt de realisatie van het Kenniscentrum voor Veiligheid en Digitalisering ten goede. En dat is mooi nieuws. In Apeldoorn is al veel expertise op het gebied van veiligheid gebundeld. Het is goed om daar optimaal gebruik van te maken", benadrukt Ton Heerst, burgemeester Apeldoorn.


Centrum voor Veiligheid en Digitalisering
De kennisinstellingen Saxion, Politieacademie en Universiteit Twente brengen samen met partners in het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering theorie en dagelijkse praktijk samen. Er wordt ingezet op het bijbrengen van de laatste kennis aan professionals en het opleiden van reguliere mbo- en hbo-studenten. Het betreft zowel verschillende onderwijs- als onderzoeksactiviteiten. Zo kunnen innovatieve forensische opsporingstechnieken eigen worden gemaakt, kan er kennis worden gemaakt met de nieuwste monitorsystemen voor bedrijven, agenten, marechaussees en brandweerlieden en is er maatwerk-onderwijs voor professionals en aanstormend talent, bijvoorbeeld op het terrein van cyber security.

Bron: IFV
Geplaatst op 09-02-2021

< VorigeVolgende >


Share on: