Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing geactualiseerd

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft enkele bestuurlijke netwerkkaarten geactualiseerd en geredigeerd. Het betreft de bestuurlijke netwerkkaarten Rampenbestrijding en openbare orde, Noordzee en zeescheepvaart, Terrorisme, Justitie algemeen en Financieel verkeer als ook enkele onderliggende bevoegdhedenschema’s.

Belangrijkste wijzigingen
Naast enkele redactionele verbeteringen en verhelderingen zijn de netwerkkaarten aangevuld met de rol van Staatstoezicht op de Mijnen bij incidenten in de mijnbouw, de mogelijkheid van het aanstellen van een interregionaal operationeel leider en een correctie op de rol van de kustwacht bij kapingen en terrorisme op zee. Tevens is de kaart Terrorisme herzien vanwege de afschaffing van het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (Atb). Daarbij zijn voor de leesbaarheid ook enkele punten uit de kaart Justitie algemeen overgeheveld naar de kaart Terrorisme.

 

Waarvoor zijn de netwerkkaarten bedoeld?
De bestuurlijke netwerkkaarten beschrijven de bestuurlijke verantwoordelijkheden en verplichtingen in de crisisbeheersing op terreinen variërend van vreemdelingen tot de bestrijding van bodemverontreiniging en van rampenbestrijding tot dierziektebestrijding. De netwerkkaarten worden gebruikt als naslagwerk tijdens de respons, maar ook bij (de voorbereiding van) oefeningen, trainingen, opleidingen en het opstellen van crisis- en bestrijdingsplannen.

 

Waarvoor zijn de bevoegdhedenschema’s bedoeld?
In de bevoegdhedenschema’s zijn de relevante (nood)bevoegdheden en verplichtingen te vinden met verwijzingen naar de internationale en nationale wet- en regelgeving. Deze schema’s vormen de juridische basis van de bestuurlijke netwerkkaarten. De bevoegdhedenschema’s bieden professionals in de crisisbeheersing en andere belanghebbenden, een breed overzicht aan crisisbevoegdheden en -verplichtingen. De schema’s zijn niet bedoeld voor gebruik tijdens de respons/warme fase in operationele of bestuurlijke crisisteams.

 
Bron: Instituut Fysieke Veiligheid
Geplaatst op 23-02-2021

< VorigeVolgende >


Share on: