Bedrijfsresultaat van NN Group 1,9 miljard

In 2020 heeft NN Group sterke financiële en commerciële prestaties geleverd met een bedrijfsresultaat van 1,9 miljard euro. Ondanks een ongekend jaar, wat gekenmerkt werd door de Covid-19 pandemie en diverse andere economische, politieke en regelgevende ontwikkelingen.

David Knibbe CEO NN Group

 
"In 2020 hebben we sterke financiële en commerciële prestaties geleverd, ook al was het duidelijk een ongekend jaar, gekenmerkt door de Covid-19 pandemie en diverse andere economische, politieke en regelgevende ontwikkelingen. Deze omstandigheden hadden een impact op mensen en samenlevingen, markten, sectoren en bedrijven - wat van ons allemaal aanpassingsvermogen en veerkracht vereist. Bij het ontwerpen van onze nieuwe strategie in de eerste helft van het jaar hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met deze veranderingen. Wij streven naar waarde creatie op lange termijn, vanuit de overtuiging dat een focus op het welzijn van klanten en medewerkers uiteindelijk gunstig is voor al onze groepen van belanghebbenden.
 
Voor onze medewerkers willen we een inclusieve en inspirerende werkomgeving creëren, die wendbaarheid, efficiëntie en transformatie stimuleert. Vorig jaar hebben onze mensen blijk gegeven van proactiviteit en flexibiliteit door in een moeilijke veranderingsomgeving niet aflatende aandacht te besteden aan onze klanten. Dit is ook een sterke versneller gebleken voor de transformatie die we zijn begonnen, namelijk klantgerichter en meer data-gestuurd worden. Dankzij de inspanningen van onze collega's, die grotendeels op afstand werkten, konden we net dat beetje meer doen voor onze klanten. Zo konden we bijvoorbeeld betalingsvrijstellingen voor verzekeringspremies en hypotheken verlenen aan klanten met financiële problemen, en tijdelijke dekking bieden voor leveringsdiensten aan bedrijven die normaal gesproken geen producten leveren. Ook steunden we de gemeenschappen waarin we wonen en werken, bijvoorbeeld door computerdonaties, waardoor kinderen thuis onderwijs konden volgen. Naast het ondersteunen van klanten om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden, willen we ook helpen door hen het vertrouwen te geven om vooruit te kijken en te plannen. Op die manier kunnen verzekeraars een belangrijke bijdrage leveren aan het economisch herstel, een doelstelling die wij van harte ondersteunen.
 
Onze algemene financiële prestaties bleven sterk in 2020. Het bedrijfsresultaat over het tweede halfjaar steeg met ruim 9% ten opzichte van dezelfde periode in 2019, waarbij Nederland Leven solide resultaten boekte dankzij de versnelde verschuiving naar meer renderende activa in de eerste helft van het jaar. Bij Nederland Schade werden lagere verzekeringstechnische resultaten bij Arbeidsongeschiktheid & Ongevallen deels gecompenseerd door lagere claims bij Schade en de opname van de resultaten van VIVAT Schade. De totale combined ratio bleef met 95,7% goed op peil. In de hele onderneming zijn verdere kostenbesparingen gerealiseerd, waardoor we de doelstelling van EUR 400 miljoen aan kostenbesparingen hebben gehaald.
 
We zagen een veerkrachtig commercieel momentum in de tweede helft van het jaar: de verkopen bij Japan Life en Insurance Europe stegen, wat resulteerde in een hogere waarde aan nieuwe productie, ondanks de beperkingen van Covid-19. Het beheerd vermogen uit hoofde van beschikbare premieregelingen steeg tot EUR 24,6 miljard, een afspiegeling van onze marktleidende positie in Nederlandse pensioenen. Het totale vermogen onder beheer bij NN Investment Partners steeg tot EUR 300 miljard, dankzij positieve marktprestaties en een sterke netto-instroom van derden van EUR 10,1 miljard. NN Bank, de op vier na grootste hypotheekverstrekker in Nederland, heeft voor een totaalbedrag van EUR 3,8 miljard aan nieuwe hypotheken verstrekt.
 
Zoals verwacht werd de productie van bedrijfskapitaal in 2020 beïnvloed door de uitzonderlijke marktomstandigheden en de lage rentetarieven, alsmede door de opschorting van bankdividenden. Daar staat tegenover dat onze versnelde verschuiving naar meer renderende activa enige compensatie bood in de vorm van hogere beleggingsmarges. Onze sterke solvabiliteit en kapitaalvorming ondersteunen een aantrekkelijk en groeiend rendement in contanten voor de aandeelhouders. Wij hebben gevolg gegeven aan het verzoek van de toezichthouders om voorzichtigheid te betrachten en hebben de dividendstromen van onze dochterondernemingen naar de holding beperkt. Dankzij onze sterke Solvency II-ratio en onze kapitaalgeneratie kunnen wij echter voldoen aan de toezeggingen die wij in ons dividendbeleid hebben gedaan.
 
Om bij te dragen aan het welzijn van mens en planeet hebben wij de overgang naar een duurzame economie ondersteund door in gesprek te gaan met honderden ondernemingen waarin wij hebben geïnvesteerd en door op meer dan 2.500 algemene vergaderingen van aandeelhouders voor verandering te stemmen. Met deze acties geven we ook invulling aan onze ambitie om onze eigen beleggingsportefeuille om te vormen naar een netto-nul-uitstoot van koolstof tegen 2050, in lijn met het Akkoord van Parijs. Samen met zo'n 40 financiële instellingen heeft NN Investment Partners de Finance for Biodiversity Pledge ondertekend, waarin wij de wereldleiders oproepen om in actie te komen en ons ertoe verbinden om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen via onze financiële activiteiten en investeringen. Het verheugt ons dat wij externe erkenning hebben gekregen voor onze ESG-prestaties door opnieuw te zijn opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices, zowel de World- als de Europe-index, en door onze verbeterde A-rating van de CDP voor openbaarmaking van informatie over klimaatverandering.
 
Al met al hebben we een veelbelovende start gemaakt met de implementatie van onze nieuwe strategie en beschikken we over een solide basis om zowel onze financiële als onze niet-financiële doelstelling te realiseren."
 
Het volledige rapport kunt u hier inzien.
Geplaatst op 18-02-2021

< VorigeVolgende >


Share on: