a.s.r. presenteert sterk resultaat 2020

Het operationeel resultaat van a.s.r. is gestegen met 3,2% naar €885 miljoen en het netto IFRS resultaat daalt met 32,4% naar € 657 miljoen. Het hoger operationeel resultaat is tenietgedaan door lagere indirecte beleggingsopbrengsten en impairment van goodwill, beide voornamelijk door COVID-19.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: "2020 had een jaar van feest moeten worden, waarin a.s.r. haar 300-jarige bestaan zou vieren. Door COVID-19 werd 2020 echter een heel ander jaar. Een jaar waarin alle maatregelen die zijn genomen om deze pandemie te bestrijden grote impact hebben op ons privéleven, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Ik ben trots op hoe a.s.r. heeft gepresteerd in 2020. De invloed van COVID-19 op onze klantbediening, commerciële en financiële resultaten bleef beperkt en we hebben de uitvoering van onze strategie succesvol kunnen voortzetten.


Ik ben blij dat we de goede relatie met onze klanten en het intermediair het afgelopen jaar hebben kunnen versterken. Onze dienstverlening is op een hoog niveau gebleven en de klanttevredenheid is zelfs toegenomen. De Net Promoter Score is met 5 punten gestegen naar 49. Dat is ruim boven onze middellange termijn doelstelling van hoger dan 44 en de hoogste NPS die a.s.r. tot nu toe heeft behaald. In de jaarlijkse IG&H Performance Monitor heeft a.s.r. de toppositie op Inkomen (Individueel en Collectief) weten te behouden en hebben we de #2 positie in Pensioenen. Ook het intermediair toonde zich zeer tevreden over de samenwerking met a.s.r. in deze uitdagende periode. Dit is vooral bijzonder omdat iedereen bij a.s.r. al bijna een jaar lang vanuit huis werkt.


Ik ben dan ook trots op onze medewerkers die elke dag hard werken voor het vertrouwen van onze klanten. Het moreel van onze medewerkers is hoog en de motivatie en vitaliteit blijven goed, ondanks de coronacrisis, zo blijkt uit de wekelijkse metingen die we met onze mood monitor doen. Tijdens de periodes van thuiswerken vanwege COVID-19 is er extra aandacht besteed aan de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers. Ook mochten medewerkers tijdens de lockdowns, toen de scholen gesloten waren, elke dag een paar uur vrij nemen voor zorgtaken. Medewerkers kunnen een virtuele thuiswerkplekcheck aanvragen en stellen we apparatuur en bureaustoelen beschikbaar.


Het operationele resultaat nam met 3% toe tot € 885 miljoen. Door de diversificatie van onze activiteiten is de impact van COVID-19 op het operationeel resultaat neutraal in 2020. Een negatief effect op met name AOV, door een hoger ziekteverzuim en langere re-integratietrajecten, en op het Levenbedrijf, wordt gecompenseerd door een positief effect op P&C. Het operationeel resultaat van het segment Schade liet een mooie stijging zien naar € 241 miljoen. De lagere schadelast in P&C compenseert de hogere schadelast in AOV en de hogere voorzieningen die we hebben genomen. In het segment Leven is er slechts een beperkte impact van lagere directe beleggingsopbrengsten uit dividenden en huuropbrengsten, terwijl COVID-19 slechts beperkt invloed had op ons sterfteresultaat. Het netto IFRS-resultaat over 2020 is lager dan dat van 2019, onder meer door de onzekerheid en volatiliteit op de financiële markten als gevolg van de COVID-19-crisis. Ons hoger operationeel resultaat werd tenietgedaan door lagere indirecte beleggingsopbrengsten en impairment van goodwill, beide voornamelijk door COVID-19, alsmede door een post opgenomen vanwege een wijziging in de pensioenregeling voor medewerkers. Daarnaast zat in het netto-IFRS resultaat van 2019 ook een eenmalige boekwinst op de aankoop van Loyalis.


In 2020 heeft a.s.r. wederom laten zien dat we klanten goede producten en diensten leveren, waarvoor ook ruime interesse bestaat. De organische groei van bijna 5% in P&C en AOV, de sterke groei in ons pensioen DC-product, de 40% groei in Hypotheken, evenals de instroom van voor derden beheerd vermogen zijn mooie voorbeelden hiervoor. Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar een flinke stijging van het aantal zorgklanten geboekt en zagen we een toename van het aantal klanten dat zich heeft aangesloten bij ons gezondheidsprogramma a.s.r. Vitality. In 2021 ligt onze focus op verdere groei in Schade en vermogensbeheer alsmede verdergaande digitalisatie zodat wij onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.


De directe effecten van COVID-19 op onze financiële prestaties zijn tot dusver beperkt. We blijven wel waakzaam voor de effecten op de langere termijn. Wat het uiteindelijke effect van COVID-19 op onze resultaten zal zijn, blijft op de langere termijn moeilijk te voorspellen. Dit hangt af van de snelheid waarmee de pandemie bedwongen wordt en daardoor de snelheid van het opheffen van de huidige beperkingen alsmede van de impact op de maatschappij en de economie ook na afronding van de steunmaatregelen van de overheid. De impact van het virus zelf maar ook van het effect van de beperkende maatregelen die worden genomen om het virus onder controle te krijgen, zien wij bijvoorbeeld in ons AOV-bedrijf. In dit bedrijfsonderdeel ervaren we een toename van het aantal klanten dat zich meldt door uitval vanwege stress en andere mentale klachten. Daarnaast merken we op dat de duur van de uitval oploopt, tot wel 15% langer in sommige situaties. De effecten van de coronacrisis versterken de reeds zichtbare trend van meer en langer ziekteverzuim door psychische problemen en behoeft de aandacht bij aanpak van de crisis en de maatregelen die worden genomen. Dit zijn ontwikkelingen waar we met onze voorzieningen rekening mee hebben gehouden.


We blijven vasthouden aan de strikte uitvoering van onze strategie en onze doelstelling om duurzame waarde te creëren voor onze stakeholders. Onderdeel van onze strategie is om zowel autonoom als door gerichte acquisities te groeien. De succesvolle migratie van overgenomen portefeuilles naar het platform van a.s.r. resulteerde in een aanzienlijke daling van de kosten in Leven. We blijven oog houden voor passende acquisities.


Als verzekeraar nemen we onze verantwoordelijkheid en maken we keuzes om te bouwen aan een duurzaam én inclusief Nederland, een land met een houdbare economie en een samenleving waarin iedereen meetelt en de vrijheid voelt om mee te mogen doen. Zo heeft a.s.r. de Green Recovery Statement ondertekend en is het een van de partijen die in de werkgroep onder DNB Platform voor Duurzame Financiering er naar streeft om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Met onze vermogensbeheer activiteiten hebben we ons aangesloten bij het Net Zero Asset Managers initiatief, een nieuw wereldwijd platform van vermogensbeheerders die zich inzetten om hun beleggingsportefeuilles koolstofarm te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. a.s.r. wordt steeds meer erkend en herkend als een duurzame onderneming. Wij zijn blij dat a.s.r. is opgenomen in de Dow Jones Sustainability World Index en wij behoren daarmee tot de 10% best presterende verzekeraars wereldwijd op het gebied van duurzaamheid.


Onze solvabiliteit blijft robuust met een Solvency II ratio van 199%. Hierbij gaan we nog steeds uit van de Standaard Formule. Met de goede resultaten van 2020 en in lijn met ons dividendbeleid, stellen we onze aandeelhouders een verhoging van het dividend over het hele jaar voor, tot € 2,04 per aandeel. Daarnaast hebben we op basis van onze sterke solvabiliteitspositie en organische kapitaalcreatie besloten om in 2021 eigen aandelen in te gaan kopen voor een bedrag van € 75 miljoen.


Dit jaar moeten we afscheid nemen van Kick van der Pol, die twaalf jaar lang succesvol voorzitter is van onze RvC. Wij zijn dankbaar voor zijn ongeëvenaarde energie en wijsheid die hij voor a.s.r. heeft ingezet. Hij zal in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders opgevolgd worden door Joop Wijn, die afgelopen najaar is toegetreden tot de RvC. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van a.s.r. met Joop als voorzitter van de RvC.


Tot slot wil ik onze aandeelhouders, klanten, intermediairs en medewerkers bedanken voor hun voortdurende steun en het vertrouwen in a.s.r."

Geplaatst op 18-02-2021

< VorigeVolgende >


Share on: