Willem van Duin treedt terug als voorzitter van de Raad van Bestuur

Willem van Duin treedt in april 2021 terug als voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea en de huidige vicevoorzitter Bianca Tetteroo wordt dan benoemd als zijn opvolger. Van Duin legt zijn functie neer na een periode van meer dan zeventien jaar in de Raad van Bestuur, waarvan ruim twaalf jaar als voorzitter. Tevens wordt Chief Financial Officer Michel Lamie in april 2021 benoemd tot vicevoorzitter in de Raad van Bestuur.

Aad Veenman, voorzitter Raad van Commissarissen van Achmea: “Willem van Duin is gedurende tientallen jaren van onschatbare waarde geweest voor Achmea. In zijn rijke loopbaan van bijna vierendertig jaar is hij betrokken en belangrijk geweest bij tal van grote veranderingsprocessen. Zijn hoge mate van betrokkenheid en deskundigheid hebben Achmea gevormd tot de groep die het nu is: dé toonaangevende, coöperatieve (financiële) dienstverlener met sterke merken en koploper in mobiele en online diensten. Bovendien heeft Achmea een duidelijke strategie gericht op het bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.

Hoewel wij het vertrek van Willem van Duin betreuren, respecteert de Raad van Commissarissen zijn besluit om zijn functie neer te leggen. Tegelijkertijd is het heel mooi dat met de benoeming van Bianca Tetteroo zorg wordt gedragen voor een meer dan bekwame opvolger, met zeer ruime bestuurlijke ervaring en die bovendien voortkomt uit de eigen organisatie. De continuïteit van besturing is daarmee voor de toekomst gewaarborgd en de leiding van Achmea in zeer goede handen.”

Willem van Duin: “Mijn gehele werkzame leven heb ik mij met volle energie, overgave en plezier ingezet voor Achmea en de maatschappelijke rol die wij als coöperatieve verzekeraar willen vervullen. Achmea is een prachtig bedrijf dat elke dag meerwaarde creëert voor onze klanten en voor de samenleving. Ik ben dankbaar voor de kansen die mij zijn geboden en de jarenlange samenwerking met zo veel fijne collega’s. Als ik terugkijk, zie ik een bedrijf dat er door de jaren heen altijd is geweest voor klanten wanneer zij dit nodig hadden en de laatste jaren ook steeds vaker met innovatieve diensten. In lijn met de veranderende wensen van onze klanten, is ook Achmea in hoog tempo veranderd en zo tot op de dag van vandaag relevant. Er staat nu een geheel andere groep met een duidelijke strategie voor de komende jaren, waardoor ik met een gerust hart mijn functie als bestuursvoorzitter kan overdragen. Ik ben heel blij met de benoeming van Bianca als mijn opvolger. Zij heeft er onder meer gedurende haar carrière bij Achmea – van meer dan twaalf jaar – blijk van gegeven een zeer professioneel, deskundig en bovenal betrokken bestuurder te zijn. Mede dankzij de door haar opgebouwde ervaring heb ik er het volste vertrouwen in dat zij haar nieuwe functie met succes zal vervullen.”

Bianca Tetteroo, beoogd voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea: “Willem van Duin is gedurende zijn langjarige carrière van zeer grote betekenis geweest voor Achmea. Ik heb onze hechte samenwerking ervaren als zeer inspirerend en zijn grote betrokkenheid zal zeker worden gemist. Ik ben hem dankbaar voor de geboden mogelijkheden en dank ook de Raad van Commissarissen voor het in mij gestelde vertrouwen. Willem draagt een bedrijf over met een meer dan stevig en gezond fundament en een maatschappelijke missie; we willen vanuit onze coöperatieve identiteit waarde creëren voor klanten en voor de samenleving. Ik zie er naar uit om mij hier als voorzitter van de Raad van Bestuur – met volle energie én samen met alle collega’s – voor in te zetten.”

De Raad van Commissarissen buigt zich over de invulling van de ontstane vacature in de Raad van Bestuur door het terugtreden van Willem van Duin.

Willem van Duin begon zijn loopbaan bij Achmea in 1987. Hij bekleedde vervolgens diverse posities bij Achmea onder meer bij de divisies Zorg, Schade, Intermediair en Direct. Hij trad in januari 2004 toe tot de Raad van Bestuur van Achmea. In oktober 2008 werd hij benoemd tot vicevoorzitter en in februari 2009 tot voorzitter.

Bianca Tetteroo is bedrijfskundige en registeraccountant en maakte in 2009 de overstap naar Achmea waar zij onder meer tussen 2012 en 2015 voorzitter van de divisie Pensioen & Leven was. Zij trad in juni 2015 toe tot de Raad van Bestuur en werd in januari 2020 benoemd tot vicevoorzitter. 


 
Geplaatst op 01-12-2020

Volgende >


Share on: