Diversity Day: Het Verbond ondertekent Charter diversiteit

Het Verbond van Verzekeraars wil als branchevereniging dat iedereen mee kan doen op de werkvloer. Op donderdag 10 december zette het Verbond daarom namens de branche een handtekening onder het Charter Diversiteit.

Het Charter Diversiteit, een initiatief van Diversiteit in Bedrijf, is bedoeld om de diversiteit op de werkvloer te stimuleren. Het richt zich op vijf dimensies van diversiteit: gender, etnische/culturele diversiteit, LHBTI, arbeidsvermogen en leeftijd.

Netwerk
Door ondertekening van het Charter, krijgt het Verbond toegang tot een breed netwerk van inmiddels meer dan 240 ondertekenaars. Via de charter krijgen organisaties praktisch advies bij de aanpak van het diversiteitsbeleid en kennis en informatie aangereikt. Inmiddels is er in 24 Europese landen een diversiteitscharter van kracht, met in totaal ruim 10.000 ondertekenaars. Kijk voor meer op: www.diversiteitinbedrijf.nl

Diversiteit kan niet zonder inclusie. Dat betekent op alle fronten diversiteit-bevorderende maatregelen doorvoeren, waarbij werknemers met verschillende achtergronden op een zo gelijkwaardig mogelijke manier worden bejegend. Daartoe is in 2015 het Charter voor Diversiteit in het leven geroepen. Het is een intentieverklaring waarmee organisaties verklaren zich te committeren aan hun doelen om diversiteit en inclusie op de eigen werkvloer te bevorderen.

Diversiteitsplan opstellen
Diversiteit in Bedrijf helpt bedrijven en sectoren met de realisatie van hun diversiteitsplan. Dat gebeurt in drie fases: bij het opstellen, uitvoeren én monitoren van het plan. Voor de monitoringsfase moeten bedrijven ieder jaar een vragenlijst invullen over welke resultaten ze in de tussentijd hebben geboekt: zoals hoeveel vrouwen of mensen met een cultureel-etnische achtergrond ze bijvoorbeeld in de tussentijd hebben aangetrokken. Een mooi voorbeeld hiervan is de recente benoeming van Bianca Tetteroo tot ceo van Achmea. Achmea heeft de charter zelf ook ondertekend in 2019.

De resultaten uit die vragenlijsten en de inzichten verwerkt Diversiteit in Bedrijf in de Kennisbank in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht legt die uitkomsten langs een wetenschappelijke meetlat, en het resultaat wordt weer aan de bedrijven teruggekoppeld.

Goed voorbeeld doet volgen
Het Verbond was niet de enige organisatie dat de charter ondertekende tijdens de Livestream ‘Etnisch-culturele diversiteit op de werkvloer’ vanuit het Albeda College in  Rotterdam. Ook andere verzekeraars en werkgevers zoals Albeda, Aegon, Berenschot, BMW, Capgemini, CIC Rotterdam, Dassault Systèmes, Kamer van Koophandel, Leeuwendaal en Triodos committeerden zich aan de charter.

 

Geplaatst op 14-12-2020

Volgende >


Share on: