Voormalig FERMA voorzitter Jo Willaert overleden

Jo Willaert was voorzitter van de FERMA (European Risk management Associations) van 2015 tot november 2019 waarna hij zijn functie heeft overgedragen aan de huidige voorzitter, Dirk Wegener.

Dirk Wegener: "Wij, het FERMA-team en de hele Europese gemeenschap van risicomanagers, zijn geschokt door het nieuws dat onze lieve vriend, collega en kameraad Jo Willaert is overleden. In het weekend ontvingen we talrijke berichten van mensen die hun ontzetting, medeleven en verdriet uitten, maar ook vol dankbaarheid en waardering voor zijn toegewijde dienstbaarheid aan de FERMA en onze gemeenschap. Ik, en net als vele anderen, heb een vriend verloren."
 
Willaert koos onderwijs, leiderschap en communicatie als thema's voor zijn FERMA-voorzitterschap, en dat zijn de drijvende krachten geweest achter wat FERMA tijdens zijn mandaat als voorzitter heeft bereikt en nog steeds doet. "Het is een mooi resultaat om over na te denken. We zijn Jo dankbaar voor zijn enorme bijdrage aan FERMA en de risicomanagementgemeenschap", aldus Dirk.
 
Tijdens zijn periode als voorzitter toonde Willaert zijn leiderschap in het vertegenwoordigen van risicomanagement en risicomanagers bij Europese instellingen en de OESO over onderwerpen als natuurrampen, AVG, niet-financiële rapportage, Solvency II en digitale transformatie.
 
“We hebben samengewerkt met andere organisaties, waaronder Insurance Europe, de makelaarsorganisatie BIPAR en de interne auditors van ECIIA om de communicatie over risico's te verbeteren. Educatie was een van Jo Willaert’s passies en een van zijn prestaties met het FERMA-bestuur was de oprichting van de eerste Europese risicomanagementcertificering, Rimap, die in 2015 van start ging.”
 
FERMA CEO Typhaine Beaupérin: "We hebben allemaal geprofiteerd van de vaardigheden van Jo, zijn tijd en zijn enthousiasme. Hij had een geweldige manier om mensen bij elkaar te brengen, en dat heeft hij gedaan gedurende zijn vier jaar als FERMA voorzitter. Hij was een groot voorstander van risicomanagement en een vriend voor velen. We zullen Jo erg missen en hem altijd met dankbaarheid en genegenheid gedenken."
 
Als afgestudeerde in de rechten bracht Willaert het eerste deel van zijn carrière door met het bemiddelen van bedrijven die uiteindelijk deel uitmaakten van Marsh en later van Aon. Hij vervoegde de imaging solutions groep Agfa-Gevaert in 2001, waar hij als corporate riskmanager verantwoordelijk was voor het ontwerp van wereldwijde programma's voor bedrijfsrisicobeheer en -verzekering. Willaert was ook lid van de raad van bestuur van de Belgische risicomanagementvereniging BELRIM en  voorzitter van de International Federation of Risk Management Associations (IFRIMA) voor de periode 2017-2019.
 
Op de website van de FERMA wordt een condoleanceregister geopend waar u uw eigen eerbetoon en herinneringen aan Jo kunt achterlaten.
Geplaatst op 10-11-2020


Share on: