Casus: Mag je rechts inhalen bij een al voorgesorteerde auto?

Er is sprake geweest van een botsing tussen de auto van A die aan het voorsorteren was bij voorsorteervakken en de auto van B die haar rechts inhaalde. In een deelgeschil vordert A een verklaring voor recht dat B en diens WAM-verzekeraar aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit de botsing. Volgens B was A al voorgesorteerd op de middelste rijbaan en was het hem dan ook toegestaan om rechts van haar te gaan rijden.

De rechtbank is van oordeel dat B wel degelijk A aan haar rechterzijde aan het voorbijrijden/inhalen was. Daarmee heeft B gehandeld in strijd met art. 11 RVV.
 
Vervolgens komt de rechtbank toe aan de vraag in hoeverre sprake is van eigen schuld aan de zijde van A.  
 
Door bij het veranderen van rijrichting niet de benodigde voorzichtigheid te betrachten door niet goed te kijken en niet (tijdig) richting aan te geven, heeft A volgens de rechtbank gehandeld in strijd met art. 5 WVW en art. 55 RVV. Het ongeval is derhalve naar het oordeel van de rechtbank mede te wijten aan het handelen van A. De rechtbank komt vervolgens tot een percentage van 30% eigen schuld van A.
Bron: Holla Advocaten
Geplaatst op 10-11-2020


Share on: