Vijfde JBL&G Scriptieprijs naar Charlotte van Goch

De jaarlijkse scriptieprijs van letselschadebureau JBL&G is voor 2020 toegekend aan mr. Charlotte van Goch uit De Bilt. De prijs, een cheque van duizend euro, werd haar vrijdag tijdens een Teams-meeting virtueel uitgereikt voor haar masterscriptie Verhalen van Schade, over de behoeften van slachtoffers en de visie van verzekeringsprofessionals en slachtoffers op de letselschadeprocedure.

Van Goch (25) rondde hiermee dit jaar haar master Rechtsgeleerdheid, Conflicthantering, Mediation en Rechtspraak aan de Vrije Universiteit Amsterdam summa cum laude af. Ze kreeg een 10 voor haar scriptie, geschreven onder begeleiding van Arno Akkermans en Nieke Elbers. De prijsuitreiking was voor het organiserende JBL&G de eerste lustrumeditie: de scriptieprijs werd voor het vijfde jaar op rij toegekend. 

In de scriptie wordt een creatieve herstelrechtelijke invalshoek gekozen. Ook wordt gekeken naar de inrichting van het letselschadetraject in andere landen. De psychologische mechanismen en cognitieve processen tijdens het letselschadetraject worden in kaart gebracht, zoals secundaire ziektewinst, empowerment, pijnbeleving en procedurele rechtvaardigheid. Zo komt onder meer onderzoek aan de orde waaruit blijkt wat het doet met het herstel van slachtoffers als voorschotten achterwege blijven. 
In de scriptie komen verder professionals aan het woord: arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs en binnendienstmedewerkers van verzekeraars, wat een interessant inkijkje geeft in de verschillende perspectieven op het letselschadetraject. Uiteindelijk worden aan het eind van de scriptie ook interessante aanbevelingen gedaan voor het (her-)inrichten van het letselschadetraject. 

Uit het juryrapport: “Al met al een relevante scriptie die basale vragen stelt over hoe het letselschadetraject in Nederland is ingericht en inzicht geeft in welke psychologische en cognitieve processen er tijdens dat traject werkzaam zijn. Na de analyse kan er vervolgens gediscussieerd worden over hoe het traject meer slachtoffervriendelijk kan worden ingericht. Een must-read, wat ons betreft!” 
Eerdere winnaars van de JBL&G Scriptieprijs Letselschade zijn Lisanne van Es (2019), Laura Kroese (2018), Idya Karimi en Niels Blokland (2017), en Kirsten Maes (2016).
Geplaatst op 30-11-2020

< VorigeVolgende >


Share on: